Siirry sisältöön

Tarinoita Hoivatieltä

Artikkeli

Perhehoitajuus tutuksi PRIDE-valmennuksen avulla

Hoivatie tarjoaa PRIDE-valmennusta, jossa sijaisvanhemmuudesta kiinnostunut saa mahdollisuuden pohtia perhehoitajaksi ryhtymistä. Valmennuksessa tarkastellaan omia elämänkokemuksia ja prosessoidaan perhehoitajuuteen liittyviä valmiuksia.
Artikkeli

Päivätoiminta edistää ikääntyneiden toimintakykyä

Hoivatien päivätoiminta on Oulun Vesperkodissa järjestettävää ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään ikääntyneiden toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita.
Artikkeli

Kotirannassa eletään asukkaidensa näköistä elämää

Asukkaiden päiviin mahtuu paljon tekemistä jokaisen oman mielenkiinnon ja mahdollisuuksien mukaan.
Artikkeli

PikkuKarelia on erityistä tukea tarvitsevien lasten koti

PikkuKarelia on tarkoitettu lapsille, jotka eivät pysty asumaan lapsuudenkodissaan tai ammatillisessa perhehoidossa.
Artikkeli

Ylpeästi töissä Hoivatiellä

Wille Nurmiranta viihtyy työssään VillaVantaalla. Alun perin Nurmiranta tuli VillaVantaalle työharjoitteluun huhtikuussa 2018 ja varsinaiset työt hän aloitti vuotta myöhemmin.
Artikkeli

Nämä ihmiset!

VillaKapteeni Turussa on turvallinen, kodinomainen ja lämminhenkinen koti vahvaa tukea ja ohjausta tarvitseville kehitysvammaisille ja autismikirjoon kuuluville aikuisille henkilöille.
Artikkeli

Värikästä, ammatillista, lämmintä!

Millaista työ vammaispalveluiden tehostetun palveluasumisen yksikössä oikeasti on?
Artikkeli

Isäryhmä tarjoaa luotettavan ja turvallisen vertaistukiympäristön

Hoivatien Isäryhmä kokoaa yhteen perhehoitajana toimivia isiä. Ryhmä toimii työnohjauksellisella periaatteella ja antaa isille mahdollisuuden vaihtaa kuulumisia sekä pohtia ratkaisuja mieltä vaivaaviin pulmiin.
Artikkeli

Vesperkodissa puhalletaan yhteen hiileen

Susanna Pohjanvälke työskentelee Hoivatien Vesperkodin palveluvastaavana Oulussa. Pohjanvälkkeelle työ on rakasta, ja työnkuvassaan hän painottaa eteenkin arkisten asioiden merkitystä.
Artikkeli

"Työelämään siirtyy levollisin mielin, kun osaaminen on kunnossa"

Aurora Heinäpään vastuusairaanhoitaja Jari Saari valmistui sairaanhoitaja-diakonissaksi Diakonia-ammattikorkeakoulusta kesäkuussa 2022. Vastuusairaanhoitajan työnkuva on monipuolinen.
Artikkeli

Kirahvitoiminta osallistaa ja tarjoaa vertaistukea

Hoivatiellä hyödynnetään Kirahvitoiminta-menetelmää, joka tarjoaa lapselle mahdollisuuden tarkastella kokemuksiaan perhehoidossa. Kirahvi Mainion hahmo tarjoaa lämpimän tavan käsitellä vaikeitakin asioita.
Artikkeli

Laaja-alainen opetus valmistelee työelämään

Kaarlo Laakkonen on opiskellut Diakissa sosionomi (AMK), diakoniatyö -tutkinnon. Hän työskentelee tiimivastaavana Karhulan sijaishuollon erityisyksikössä Muhoksella.
Artikkeli

Moniammatillinen yhteistyö tukee lapsen hoitoa ja kasvatusta

Hoivatien Muhoksen sijaishuollon erityisyksiköissä haasteellisesti oireileva nuori saa tiivistä huolenpitoa ja kokonaisvaltaista kasvatusta ja kuntoutusta. Kasvatuksesta vastaavan henkilöstön työtä tukee monitieteinen ja moniammatillinen terveydenhuollon
Artikkeli

Parasta on, jos voin vaikuttaa positiivisella tavalla nuoren elämänjanassa

Diakin Oulun-kampuksella ensimmäistä vuotta sosionomi-diakoniatyön opintoja suorittava Sami Karvonen työskentelee opiskelujen ohessa Hoivatien nuortenkodissa Ylitorniolla. Opintoihin houkutteli halu syventää omaa lastensuojelutyön osaamista.
Artikkeli

Askel työelämään Räätälöidyn valmennuspalvelun avulla

Helsingin kaupunki ja Hoivatie tekevät yhteistyötä työttömien työnhakijoiden saattamisessa takaisin työelämään. Innovaatiokumppanuus näiden kahden toimijan välillä mahdollistaa toimivan kommunikaation sekä jatkuvan kehittämistyön. Lisäksi kumppanuus vahvi
Artikkeli

Vihdoin kiinni työelämään

Työmotivaation löytäminen ja ylläpitäminen olivat suurimpia vaikeuksia Aleksille, kun hän aloitti Räätälöidyn valmennuspalvelun parissa. Valmennuksen aikana Aleksi oppi työnhaussa tarvittavia taitoja ja tuntemaan itseään aiempaa paremmin.
Artikkeli

Tukea ja turvaa räätälöidystä valmennuksesta

Jenna oli ollut työttömänä kaksi vuotta, kun hänelle ehdotettiin Hoivatien Räätälöityä valmennuspalvelua. Valmennuksen avulla Jenna pääsi takaisin kiinni työelämään ja onnistui samalla kerryttämään muita tärkeitä taitoja.
Artikkeli

Omaishoitoperheiden kotikuntoutuksella hyvinvointia ja jaksamista arkeen

Hoivatien kotikuntoutus on tarkoitettu Oulun kaupungin kanssa omaishoidon tuen sopimuksen tehneille omaishoitajille ja hoidettaville. Sen tavoitteena on edistää toimintakykyä, hyvinvointia ja kotona jaksamista mahdollisimman pitkään.
Blogi

Vaikuttavuus lapsiperheiden avopalveluissa – mistä se rakentuu?

Posiolla on lähdetty kehittämään palveluja tarvelähtöisesti. Toimijoiden sujuva yhteentoimivuus, varhainen tuki ja riittävän monipuoliset palvelut takaavat sen, että jokainen perheenjäsen tulee perhetyössä huomioiduksi.
Artikkeli

Tuettu asuminen mahdollisti oman asunnon

Marraskuussa 2022 Mertsi Stenroth saavutti erään pitkäaikaisen tavoitteensa: hän pääsi muuttamaan omaan asuntoon Muhoksen tuetun asumisen piiriin. Itsenäisempi elämä uudessa asunnossa on lähtenyt käyntiin hyvin.
Blogi

Nuotti-valmennus on nuoren oman toimijuuden tukemista

Nuotti-valmennus on aina tavoitteellista ja punaisena lankana toimii nuoren itse asettamat tavoitteet. Joidenkin kanssa otetaan valtavia harppauksia ja joidenkin kanssa edetään pienemmin askelin. Yhtä arvokkaita molemmat.
Blogi

Sijaishuollon arjen askelmerkkejä

Lastensuojeluyksikön ohjaajan rooli lapsen elämässä on olla turvallinen aikuinen, jolle voi uskoutua, mutta joka toisaalta uskaltaa myös rajata lasta suojellakseen tätä.
Artikkeli

Uusi valmennuspalvelu tarjoaa lappilaisille työnhakijoille jopa vuoden kestoisen tuen työnhakuun

Uusi räätälöity palvelu työttömille työnhakijoille avautui Lapissa vuoden 2023 alussa.
Artikkeli

Antoisaa, haastavaa, mahtavaa!

Millaista työ sijaishuollon erityisyksikössä oikeasti on?
Artikkeli

Palkitsevinta työssä on, kun asiakkaan omat siivet alkavat kantaa

Hoivatien Avopalvelut Tampereen palveluesimies Nina Hämäläinen jaksaa joka päivä innostua työstään. Työ opettaa, eikä valmiiksi tule koskaan.
Artikkeli

Aitoja kohtaamisia ja luottamuksellisia suhteita

Maija Tammi työskentelee erityisohjaajana Espoon asumisvalmennuksessa, jossa luodaan nuorille aikuisille valmiuksia itsenäiseen asumiseen. Tammi viihtyy työssään ja pitää sitä merkityksellisenä.
Blogi

Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivää nuorta on autettava kokonaisvaltaisesti

Nuorten huumekuolemat ovat aiheellisesti olleet Suomessa otsikoissa ja reagointia asian korjaamiseksi vaaditaan kaikilta auttamistyön kentällä.
Blogi

Hyvää ystävänpäivää!

Vietämme työpaikalla merkittävän osan elämästämme. Siksi onkin tärkeää, että ympärillä on mahtava porukka ihmisiä. Ystävänpäivän kunniaksi Hoivatien työntekijöillä oli mahdollisuus päästää kehutoimintonsa valloilleen ja kertoa kaikki positiiviset ajatukse
Blogi

Työnhakijoille ja työnantajille annettavalla räätälöidyllä tuella huikeisiin työllistymistuloksiin

”Miten te sen teette?” on usein työntekijöille esitetty kysymys, kun puhutaan palvelun tuloksista. Resepti on varsin yksinkertainen: sitoutuminen ja luottamus yhteiseen tekemiseen, tavallisten asioiden voima sekä ripaus luovaa hulluutta.
Blogi

Vaikuttavaa päihdekuntoutusta sijoitetuille nuorille

Hoivatiellä ollaan kehittämässä päihdekuntoutusmallia, jotta sijoitetut nuoret saisivat asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa päihdekuntoutusta.
Artikkeli

Polokassa vain perheellä on väliä

Polokka-perhekuntoutus on lasta suojaavaa kuntoutusta lapsiperheille, joissa vanhempien kyky toimia vanhempana on heikentynyt.
Artikkeli

Meillä jokainen on oma itsensä

Nuortenkoti Aurora Ylitornio on 7-paikkainen perustason sijaishuollon yksikkö, joka sijaitsee Torniojoen törmän maisemissa Alkkulanraitilla. Aurorassa nuoren kuntoutumista tukee turvallinen suhde ohjaajiin.
Blogi

Tänne on hyvä tulla töihin

Kesäkaudella alan opiskelijoilla on iso merkitys Veljeskodin arjessa. Veljeskodin palveluvastaava Eeva Määttä kiittelee kesän 2022 kesätyöntekijöitä.
Artikkeli

VillaAurassa asuu lapsia, jotka vievät sydämen

Turussa sijaitsevan erityisyksikkö VillaAuran henkilökunta on erikoistunut autismikirjoon kuuluvien ja muiden arkeensa laaja-alaisesti erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten avustamiseen ja kuntouttamiseen.
Artikkeli

Tuetun asumisen avulla oma koti ja itsenäinen elämä

Oulun Höyhtyällä sijaitseva tuetun asumisen palvelu auttaa arjessaan tukea tarvitsevia nuoria aikuisia pärjäämään itsenäisesti omassa kodissaan.
Artikkelit

Ohjaajan rooli on suuri ihmisoikeuksien toteutumisessa

Vammaispalvelussa asiakkaiden ihmisoikeudet toteutuvat arjessa, kun työntekijät ovat ne toiminnassaan sisäistäneet. Asumisyksiköissä ympärivuorokautista tukea tarvitsevien ihmisten kohdalla ohjaajien rooli korostuu.
Artikkeli

Kohti kestäviä ja vastuullisia työsuhteita

Hoivatien Työelämäpalvelujen uusi palvelu, Yrityskaista, on ottanut kunnianhimoisen tehtävän: olla siltojen rakentaja kohti kestäviä ja vastuullisia työsuhteita.
Blogi

Managementtiä ja leadershippiä

Kahden pitkän toimintahistorian omaavan yrityksen integroiminen yhdeksi on vaativa tehtävä. Molemmilla toimijoilla, niin ODL Hoivapalveluilla kuin Nuorten Ystävät -palveluilla on ollut oma, vahva identiteettinsä ja toimintakulttuurinsa.
Blogi

Seimen äärellä

Meillä on paha henkilöstövajaus seimiasetelmassa. Aloitetaan paimenista. Heistä on valtava pula eikä päteviä kelpoisuusehdot täyttäviä paimenia tahdo saada mistään.
Artikkeli

Ketterästi uusiin haasteisiin

Arjen haasteisiin vastaaminen vaatii yhteiskunnalliselta yritykseltä jatkuvaa valppautta. Parhaimmat kehitysideat löytyvät kuuntelemalla omia työntekijöitä ja asiakkaita.
Artikkeli

Pitää mennä eteenpäin itsensä tähden

Perhevapaalta työelämään on räätälöityä uravalmennusta perhevapaalla oleville tai lapsia kotona hoitaville vanhemmille. Valmennukseen voi osallistua, vaikka työsuhde olisi olemassa, mutta pohtii sopiiko työ perhetilanteeseen.
Blogi

Työntekijän motivaatio kiinnostaa vastuullista työnantajaa

Sisäisen motivaation tunnistaminen mahdollistaa työnantajalle timanttisten työntekijöiden löytymisen myös silloin, kun CV ei tätä välttämättä paljasta.
Artikkeli

Uutta oppimassa – Filippiineiltä Suomeen

Hoivatien Kotiranta Muhoksella on koti ympärivuorokautista tukea ja ohjausta tarvitseville aikuisille kehitysvammaisille. Tänä syksynä Kotirannan asukkaat saivat kaksi uutta ohjaajaa filippiineiltä.
Blogi

Uuännässä puhalletaan yhteen hiileen!

Utanen-Nuojuassa työtä tehdään tiimityönä. Omaohjaajaparit huolehtivat lapsen asioista yhdessä muun työyhteisön kanssa, ja suunnittelevat lapsen arkea yksilöllisesti jokaisen tarpeet huomioon ottaen.
Artikkeli

Keskusteleva ja kannustava Aurora Oulu

Nuortenkoti Aurora Oulu on aivan Oulun sydämessä sijaitseva sijaishuollon perusyksikkö. Moniammatillinen henkilökunta tekee töitä nuoren kanssa ja nuoren eteen.
Artikkeli

Tukea heikommassa asemassa oleville

Hoivatie vie avopalvelunsa vaikka keilahalliin, jos tukea tarvitseva asiakas kokee pystyvänsä helpommin avautumaan siellä elämänsä solmuista.
Blogi

Arvokas vanhuus

Meitä omaisia on satoja, tuhansia, joiden isä, äiti tai isovanhempi on vanhus, joka asuu tehostetun palveluasumisen yksikössä, on kotihoidon piirissä tai pärjää vielä ilman ulkopuolista apua kotonaan. He ovat ansainneet arvokkaan vanhuuden, ja me kaikki o
Artikkeli

Asumisvalmennuksesta avaimet itsenäiseen arkeen

Hoivatie tarjoaa Espoossa, Keravalla, Tampereella, Turussa ja Oulussa asumisvalmennusta nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tiivistä tukea elämänhallintaansa sekä itsenäiseen asumiseen.
Blogi

Tauko paikallaan?

”Nyt ei oo aikaa jarrutella!” Nämä sanat kuulin kerran iltalenkillä selkäni takaa, kahden noin 10-vuotiaan pojan pyöräiltyä vastaani. Olisiko toinen testaillut uuden maastopyöränsä jarrujen herkkyyttä, ja toinen oli sitä mieltä, että on mentävä.
Artikkeli

Toimintatuokiot vammaispalveluissa tutustuttavat työelämään

OSAO:n Muhoksen yksikön lähihoitajaopiskelijat ovat järjestäneet parin vuoden ajan Hoivatien vammaispalveluiden yksiköissä toimintatuokioita. Tuokiot ovat osa laajempaa yhteistyötä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa esimerkiksi harjoittelujaksot opiskel
Artikkeli

Ammatillinen kuntoutus oli uuden alku

Pari vuotta sitten Mikon tulevaisuus ei näyttänyt valoisalta. Haastava elämäntilanne oli johtanut masennukseen. Ongelmistaan huolimatta Mikon tavoite oli työllistyä. Apu löytyi Hoivatien ja Kelan ammatillisesta kuntoutuksesta.
Blogi

Mietteitä ajasta tässä hektisessä ajassa

Aika ja aikataulut ovat nousseet hallitsevaan asemaan nykyaikaisessa yhteiskunnassa. Ajan mittaaminen ja kellot ovat tehneet meistä tietoisia tarkasta ajasta, ja aikataulut ohjaavat ihmisten elämää ja yhteiskunnan toimintaa.
Artikkeli

Kintas kuntouttaa nuoria aikuisia

Kuntoutus edistää asiakkaiden kuntoutumisvalmiuksia, arkielämän taitoja ja sosiaalista toimintakykyä.
Artikkeli

Haluan sijaisperheeksi. Miten se tapahtuu?

Sijaisperheiksi tarvitaan monenlaisia perheitä, koska sijoitettavat lapset ovat hyvin eri ikäisiä ja jokaisen lapsen historia, tausta ja suku ovat erilaisia. Sijaisperheenä voivat toimia eri elämäntilanteissa elävät perheet ja yksinelävät aikuiset, kunhan
Artikkeli

Sijaisperheen rakkaus ja rutiinit

Elämä rikastui, kun Ristimäen perheestä tuli sijaisvanhemmuuden kautta viisilapsinen. Heli ja Ville Ristimäki harkitsivat sijaisvanhemmiksi ryhtymistä kauan.
Artikkeli

Työ, joka ei tunnu työltä

Oululaiset Jenna ja Ari Säävälä toimivat Hoivatien perhehoidossa sijaishoitajina sekä tukiperheenä.
Artikkeli

Ihmiset ja elämät edellä 

– Tässä työssä mennään ihmiset ja elämät edellä. Normityöpäivää ei ole. On kerta kerran jälkeen pysäyttävää, kun sijaisperheet antavat lapsille uuden mahdollisuuden. On ilo ja kunnia olla siinä prosessissa heidän kanssaan ja tukea heitä tehtävässään, perh
Blogi

Sinun muistollesi – ryhmäkodin hengenluoja on poissa

Tulit taas uniini. Reippaana, iloisena ja nauravaisena. Mieleeni tulvahtivat yli kahdenkymmenen vuoden aikaväliin mahtuvat lukuisat muistot matkasta, jonka sain vierelläsi kulkea.
Artikkeli

Jälkihuollossa nuori saatetaan itsenäiseen elämään

Jälkihuolto on nuoren kanssa hetkessä elämistä, mutta myös tulevaisuuden pohtimista ja haasteiden selvittämistä. Jälkihuollossa nuori saatetaan sijaishuollosta tai avohuollosta itsenäiseen elämään.
Artikkeli

Päihdetyöntekijä ja ammatillinen vertaisohjaaja auttaa kuntoutumisen tielle

Tärkeä painopiste kuntoutuksessa on tunnetyöskentely eli tunnetilojen tunnistaminen, niiden kohtaaminen ja niiden kanssa eläminen ilman päihteitä.
Artikkeli

Jokainen nuori tarvis Nuotin

Kun on noussut syvältä, oppii arvostamaan pieniä asioita. Veera Raappana, 19, on kulkenut pitkän matkan kotiin juuttuneesta teinistä nuoreksi naiseksi, joka tietää, mitä tahtoo tulevaisuudeltaan. Apuna on ollut Nuotti-valmennus ja Resiina.
Artikkeli

Oma asunto sekä lähellä olevan työntekijän tuki ja ohjaus

Tukiasumispalvelua nuorille, nuorille aikuisille sekä pienille perheille, jotka tarvitsevat tukea elämänhallintaansa sekä itsenäiseen asumiseen.
Blogi

NUOTTI-valmentajana elämää oppimassa

NUOTTI-valmentajana tunnen olevani matkalla ihmisyyden ytimeen.
Artikkeli

Kohtaamispaikka asiakkaalle helpoksi

Varpun verkostotapaamiset on pidetty metsäretkellä ja luistelukentällä. Seuraavalla tapaamisella on tarkoitus kokoontua Varpun asioiden äärelle laavulle makkaranpaistoon.
Artikkeli

Tavallisen elämän koukuttama

Maistiaiset tavallisesta elämästä koukuttivat Oskaria, ja vähitellen hän huomasi, että hyvä elämä on edelleen mahdollista. Oma asunto, arjen rakenteet ja hyvät ihmiset ympärillä ovat apuna muutoksessa.
Artikkeli

Moniammatillinen ja välittävä yhteisö nuoren tukena

Muhoksella sijaitseva Salorinne on sijaishuollon erityisyksikkö haasteellisesti oirehtiville nuorille, jotka tarvitsevat kasvussaan vahvaa ammatillista tukea ja hyötyvät koulukotikoulun erityisosaamisesta.
Artikkeli

Tärkeintä työssäni on, että nuoret aidosti hyötyvät läsnäolostani

Sami Salmela on työskennellyt reilun vuoden vastuusairaanhoitajana sijaishuollon erityisyksikkö Salorinteellä ja Salorinteen erityisen huolenpidon yksikössä. Mitä kaikkea työ pitää sisällään?
Blogi

Kun näemme riehuvan leijonan, jääkö pieni ujo jänis huomaamatta?

Pohjolakodilla on pyörinyt Taidekaruselli parisen vuotta yhteistyössä oululaisen kulttuuriosuuskunta Ilmeen kanssa, ja sen toimintaa aiomme jatkaa.
Blogi

Jokainen kohtaaminen on psyykkistä valmennusta

Ihmisen mieli on kuin irtokarkkihylly. Makuja, värejä ja muotoja on niin monenlaista, että karkkihyllyllä seisoessani tulee hämmennys: Maistaako kaikkia lajeja vai pitäytyisikö vanhoissa tutuissa turvallisissa vaihtoehdoissa?
Blogi

Joskus vaan on inhimillistä, että menee tunteisiin

Tunteiden merkityksestä työelämässä on alettu puhua yhä enemmän ja tunnetaidoille on ryhdytty antamaan yhä enemmän merkitystä yhtenä tärkeän työelämänvalmiutena. Tunteet ovat tulleet yhä enemmän osaksi organisaatiota ja organisaation prosesseja.  
Blogi

Yhdessä olemisen iso voima

Pohjolakodin nuokkari lisää yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Yhdessä olemisen voima on iso, ja erityisesti tässä ajassa tarvitaan toisen ihmisen läsnäoloa. ”Tuntuu turvalliselta tulla tänne, täällä on mukava turvallinen ilmapiiri”, nuokkarin kävijät
Blogi

Tähtihetki työssäni

Työn kiireessä unohtuu usein eräs asia. Tähtihetki. Milloin viimeksi koit sen työssäsi?
Blogi

Ei keskitytä esteisiin, vaan miten rajoitteiden kanssa voi elää ja tehdä työtä

Jo harjoittelukesänä 20 vuotta sitten huomasin, että haluan olla mahdollistaja.En halua keskittyä esteisiin vaan siihen, miten rajoitteiden kanssa opitaan elämään ja millä tuella mahdollistetaan yksilön oman näköinen elämä.
Artikkeli

Perhekoti Jokirinteen valttina pysyvät aikuiset

Marjut ja Pasi Nenonen ovat olleet 23 vuotta perhekotivanhempina Jokirinteellä Torniossa. He ovat tarjonneet perhekotiin sijoitetuille lapsille pysyvät aikuiset ja vakaan, turvallisen arjen.
Artikkeli

Nuotti-valmennuksessa rakennetaan nuoren kanssa polkuja kohti opiskelua tai työelämää

Nuotti-valmennus on Kelan nuorille suunnattua ammatillista kuntoutusta. Palvelu on nuorille helposti saavutettavissa, sillä valmennukseen pääsee ilman lääkärin lähetettä ja sitä voi hakea Kelasta vaikka puhelinsoitolla.
Artikkeli

HOPE-kuntoutus pitää kiinni toivossa

HOPE-kuntoutuksen ytimessä on vanhemman prosessi erilaiseen vanhemmuuteen. Anniinan ja Anttonin uusperheeseen odotetaan jouluvauvaa. Polku uusperheen perustamiseen ja perheen yhdistämiseen on ollut karikkoinen, mutta toivoa täynnä.
Artikkeli

Kohtaava ja läsnäoleva Aurora Haukipudas

Nuortenkoti Aurora Haukipudas on 7-paikkainen perustason sijaishuoltoyksikkö 13–17-vuotiaille nuorille. Aurorassa nuoret harjoittelevat arjen taitoja, käyvät koulua, harrastavat ja elävät tavallista elämää.
Blogi

Miksi aina pitää olla niin tehokas?

Osatyökykyisten työhönvalmentajana minua ahdistaa yhä enemmän työelämän vaatima tehokkuus. Työpaikkailmoituksissa korostetaan haettavan työntekijän itseohjautuvuuden, joustavuuden ja paineensietokyvyn ominaisuuksia toivottavina asioina.