Siirry sisältöön
Ei keskitytä esteisiin, vaan miten rajoitteiden kanssa voi elää ja tehdä työtä
24.10.2023 | 10:53

Asiakaslähtöisyys ja työntekijän mahdollisuus kehittyä ovat olleet ne sidokset, jotka ovat pitäneet minut työssä 20 vuotta Nuorten Ystävien, nykyään Hoivatien, palveluksessa.

Viimeisimmät vuodet Muhoksella toimin työ- ja päivätoiminnan palveluvastaavana toimintakeskus Villavakassa. Veri veti kuitenkin takaisin asiakastyöhön ja kiitos työnantajan, minulla oli mahdollisuus siirtyä kuntoutusohjaajan tehtäviin Oulun Avopalveluihin.

Jo harjoittelukesänä 20 vuotta sitten huomasin, että haluan olla mahdollistaja.

En halua keskittyä esteisiin vaan siihen, miten rajoitteiden kanssa opitaan elämään ja millä tuella mahdollistetaan yksilön oman näköinen elämä.

Nykyisessä työssäni kuntoutusohjaajana Kintas-kuntoutuksessa huomaan olevani saman kysymyksen äärellä kuin jo vuosia sitten työharjoittelijana: Miten mahdollistetaan mahdollisimman itsenäinen elämä omien rajoitteiden kanssa ja miten mahdollistetaan työelämään siirtyminen, kun toimintarajoitteet johtuvat esimerkiksi pitkäaikaissairaudesta tai vammasta?

Onko työelämä valmis ottamaan vastaan yksilöllisen tuen tarpeen henkilöitä?

Työllistymisen mahdollistaminen oli minulle sydämen asia jo vammaispalveluissa työskennellessäni, ja siksi lähdinkin suorittamaan Työvalmentajan erikoisammattitutkintoa. Opinnoissani olen saanut tutustua Hoivatien työelämäpalveluihin. Niistä Oulussa toimiva Resiina ja Helsingissä toimiva Räätälöity valmennuspalvelu edustavat työhönvalmennuksen parhaimmistoa. Heidän kauttaan tiensä työelämään löytää moni asiakas.

Tulisitko sinä asiakkaaksi lounasravintolaan, jonka arvona olisi sosiaalinen työllistäminen?

Mitä tapahtuu heille, joilla olisi halua ja taitoa työllistyä, mutta joille ovet eivät aukea avoimilta työmarkkinoilta?

Minulla on ollut jo pitkään haave sosiaalisesta yrityksestä. Sosiaalinen yritys tarkoittaa liiketoimintaa, joka työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia eli pitkäaikaissairaita ja pitkäaikaistyöttömiä. Sosiaalisen yrityksen edellytyksenä on, että työllistettyjen osuus on vähintään 30 prosenttia työntekijöistä. Työllistettävän pitkäaikaistyöttömän tulee pystyä 75 prosentin työaikaan ja pitkäaikaissairaan tai vammaisen 50 prosentin työaikaan.

Haaveissani on yritys, jossa voisi työllistyä eri syiden takia täsmätyökykyiset henkilöt. Yrityksen liikeideana olisi lounasravintola, jolloin erilaista osaamista tarvittaisiin niin keittiö- kuin puhtaanapidon tehtäviin, mutta myös markkinointiin ja kirjanpitoon. Yritys tarjoaisi mahdollisuuden päästä työelämään, tiivistä työhönvalmennusta sekä avun jatkaa avoimille työmarkkinoille. Työllistettäville olisi mahdollisuus saada 50 prosentin palkkatuki kahden vuoden ajalle sekä työsuhteen alkuun työolosuhteiden järjestelytukea, jolloin työhön perehdyttämiseen ja opastamiseen olisi oikeasti aikaa.

Työtaitojen vahvistuessa tuen tarve vähenisi ja luottamus osaamiseen kasvaisi, jolloin henkilön omille unelmille tulisi mahdollisuus toteutua. Väitän, että työllistymisen mahdollistamisella olisi pitkäaikaiset vaikutukset, jotka näkyisivät työllistettyjen elämänlaadun parantumisena, mutta vaikuttaisi positiivisesti myös yhteiskunnan kehittymiseen.

Tai oikeastaan, miksi pitäisi perustaa uusi yritys?

Ihannetilanteessa jo olemassa olevissa yrityksissä huomattaisiin työtehtävät, joille ei ole tekijää ja innostuttaisiin palkkaamaan juuri siihen tehtävään soveltuva henkilö palkkatuen avulla.

Sosiaalinen työllistäminen tulisi nähdä yhteiskunnallisesti tärkeänä tehtävänä, mutta väitän sen vaikuttavan positiivisesti myös työnantajan imagoon. Se jos mikä olisi parasta mainosta liiketoiminnalle.

---

Kirjoittaja Teija Kipronen toimii kuntoutusohjaajana Kintas-kuntoutuksessa, joka on suunnattu mielenterveyskuntoutusta tarvitseville nuorille aikuisille.