Siirry sisältöön

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Utanen-Nuojua
Leppiniementie 155 A
91500 Muhos
Palveluvastaava
Marika Huttunen
Paikkatiedustelut

Vaativan sijaishuollon yksikkö Utanen-Nuojua

Valkoinen matala tiilitalo. Talossa iso terassi, jossa puutarhakalusteita ja kukkaistutuksia.

Laaja-alaista tukea arkeen

Utanen-Nuojua on vaativan sijaishuollon yksikkö alle 18-vuotiaille lapsille, joilla voi olla neuropsykiatrisia ja autismikirjon haasteita, kehitysviive, kehitysvamma tai muu erityisen tuen tarve.

Henkilöstömme on erikoistunut autismikirjoon kuuluvien ja muiden arkeensa laaja-alaisesti erityistä tukea tarvitsevien lasten kasvattamiseen ja ohjaamiseen.

Arki on strukturoitua ja sitä suunnitellaan jokaisen lapsen kanssa yksilöllisesti. Keskeisiä elementtejä sijaishuollon toteuttamisessa ovat arjen suunnitelmallisuus ja turvallisuus, koulunkäynti, mielekäs vapaa-aika sekä tiivis yhteistyö läheisten kanssa.

Peruskouluikäiset voivat käydä samassa pihapiirissä sijaitsevaa Nuorten Ystävien koulua. Koulun henkilökunnalla on erityisosaamista autismista, neuropsykiatrisista oppimisvaikeuksista, kehitysviivästymistä ja muista tekijöistä, jotka vaativat erityistä tukea koulunkäynnin järjestämiseen.

Omavalvontasuunnitelma.

Kenelle
 • Lapsille, joilla erityisen tuen tarpeita
 • 7 asiakaspaikkaa
 • Peruskoulu pihapiirissä
 •  
  Työskentely
 • Strukturoitu ja yksilöllisesti suunniteltu arki
 • Omaohjaajatyöskentely
 • Toiminnallisuus ja harrastukset
 • Koulutyön ja itsenäistymisen tukeminen
 •  
  Erityisosaaminen
 • Autismiohjaus
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Mielenterveys- ja päihdetyö traumapainotuksella
 • Kommunikaation tukeminen kuvilla, sosiaalisilla tarinoilla ja erilaisilla apuvälineillä
 •  
  Henkilöstö
 • Palveluvastaava
 • Tiimivastaava
 • Vastuusairaanhoitaja
 • 10 ohjaajaa
 • Kasvatuksellinen arki

  Kasvatuksellinen arki tähtää lasten ja nuorten toimintakyvyn ja omatoimisuuden lisäämiseen, omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Keskeisiä elementtejä sijaishuollon toteuttamisessa ovat arjen suunnitelmallisuus ja strukturointi. Toimintaympäristö on visualisoitu.

  Neuropsykiatrisen valmennuksen viitekehyksen mukaisesti tärkeää on lapsen vahvuuksien ja voimavarojen kartoittaminen ja tukeminen. Asiakaskohtaisessa tavoitteistossa painottuu usein käyttäytymisen hallinnan ja tunne-elämän säätelykeinojen harjoittelu sekä toiminnanohjaustaitojen kehittyminen.

  Nainen istuu katukivetyksellä ja katsoo eteenpäin. Kaksi nuorta nojaa taustalla tiiliseinään.
  Artikkeli

  Omaohjaaja tukee sijaishuollon yksikössä asuvan lapsen arkea

  Hoivatien lastensuojelun yksiköissä jokaisella lapsella on nimetty omaohjaaja, jonka keskeisin tehtävä on luottamus- ja kiintymissuhteen rakentaminen lapseen sijoituksen aikana.
  Artikkeli

  Jälkihuollossa nuori saatetaan itsenäiseen elämään

  Jälkihuolto on nuoren kanssa hetkessä elämistä, mutta myös tulevaisuuden pohtimista ja haasteiden selvittämistä. Jälkihuollossa nuori saatetaan sijaishuollosta tai avohuollosta itsenäiseen elämään.
  Blogi

  Erityistä lastensuojelutyötä yhteen hiileen puhaltaen

  Moninainen työ lastensuojelussa tuo mukanaan myös moninaiset haasteet. Näitä haasteita ratkaistaan aina yhdessä, eikä työtä tehdä koskaan yksin.
  Artikkeli

  Moniammatillinen yhteistyö tukee lapsen hoitoa ja kasvatusta

  Hoivatien Muhoksen sijaishuollon erityisyksiköissä haasteellisesti oireileva nuori saa tiivistä huolenpitoa ja kokonaisvaltaista kasvatusta ja kuntoutusta. Kasvatuksesta vastaavan henkilöstön työtä tukee monitieteinen ja moniammatillinen terveydenhuollon
  Artikkeli

  Kesätyöntekijästä lastensuojelun osaajaksi

  Olli Nisula ja Taneli Ronkainen työskentelevät Hoivatien Muhoksen lastensuojeluyksiköissä, Nisula Karhulassa ja Ronkainen Salorinteellä. Nuorten miesten urapolku Hoivatien työntekijäksi on samankaltainen – kumpikin aloitti uransa kesätyöntekijänä.
  Blogi

  Uuännässä puhalletaan yhteen hiileen!

  Utanen-Nuojuassa työtä tehdään tiimityönä. Omaohjaajaparit huolehtivat lapsen asioista yhdessä muun työyhteisön kanssa, ja suunnittelevat lapsen arkea yksilöllisesti jokaisen tarpeet huomioon ottaen.