Siirry sisältöön

Tarinoita Hoivatieltä

Artikkeli

Omaohjaaja tukee sijaishuollon yksikössä asuvan lapsen arkea

Hoivatien lastensuojelun yksiköissä jokaisella lapsella on nimetty omaohjaaja, jonka keskeisin tehtävä on luottamus- ja kiintymissuhteen rakentaminen lapseen sijoituksen aikana.
Artikkeli

Jälkihuollossa nuori saatetaan itsenäiseen elämään

Jälkihuolto on nuoren kanssa hetkessä elämistä, mutta myös tulevaisuuden pohtimista ja haasteiden selvittämistä. Jälkihuollossa nuori saatetaan sijaishuollosta tai avohuollosta itsenäiseen elämään.
Artikkeli

Haluan sijaisperheeksi. Miten se tapahtuu?

Sijaisperheiksi tarvitaan monenlaisia perheitä, koska sijoitettavat lapset ovat hyvin eri ikäisiä ja jokaisen lapsen historia, tausta ja suku ovat erilaisia. Sijaisperheenä voivat toimia eri elämäntilanteissa elävät perheet ja yksinelävät aikuiset, kunhan
Artikkeli

Sijaisperheen rakkaus ja rutiinit

Elämä rikastui, kun Ristimäen perheestä tuli sijaisvanhemmuuden kautta viisilapsinen. Heli ja Ville Ristimäki harkitsivat sijaisvanhemmiksi ryhtymistä kauan.
Blogi

Erityistä lastensuojelutyötä yhteen hiileen puhaltaen

Moninainen työ lastensuojelussa tuo mukanaan myös moninaiset haasteet. Näitä haasteita ratkaistaan aina yhdessä, eikä työtä tehdä koskaan yksin.
Artikkeli

Tärkeintä työssäni on, että nuoret aidosti hyötyvät läsnäolostani

Sami Salmela on työskennellyt reilun vuoden vastuusairaanhoitajana sijaishuollon erityisyksikkö Salorinteellä ja Salorinteen erityisen huolenpidon yksikössä. Mitä kaikkea työ pitää sisällään?
Artikkeli

Moniammatillinen ja välittävä yhteisö nuoren tukena

Muhoksella sijaitseva Salorinne on sijaishuollon erityisyksikkö haasteellisesti oirehtiville nuorille, jotka tarvitsevat kasvussaan vahvaa ammatillista tukea ja hyötyvät koulukotikoulun erityisosaamisesta.
Artikkeli

Moniammatillinen yhteistyö tukee lapsen hoitoa ja kasvatusta

Hoivatien Muhoksen sijaishuollon erityisyksiköissä haasteellisesti oireileva nuori saa tiivistä huolenpitoa ja kokonaisvaltaista kasvatusta ja kuntoutusta. Kasvatuksesta vastaavan henkilöstön työtä tukee monitieteinen ja moniammatillinen terveydenhuollon
Blogi

Yhdessä olemisen iso voima

Muhoksen sijaishuollon erityisyksiköiden ja Pohjolan koulun nuokkari lisää yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Yhdessä olemisen voima on iso, ja erityisesti tässä ajassa tarvitaan toisen ihmisen läsnäoloa.
Blogi

Kun näemme riehuvan leijonan, jääkö pieni ujo jänis huomaamatta?

Pohjolakodilla on pyörinyt Taidekaruselli parisen vuotta yhteistyössä oululaisen kulttuuriosuuskunta Ilmeen kanssa, ja sen toimintaa aiomme jatkaa.
Artikkeli

Kesätyöntekijästä lastensuojelun osaajaksi

Olli Nisula ja Taneli Ronkainen työskentelevät Hoivatien Muhoksen lastensuojeluyksiköissä, Nisula Karhulassa ja Ronkainen Salorinteellä. Nuorten miesten urapolku Hoivatien työntekijäksi on samankaltainen – kumpikin aloitti uransa kesätyöntekijänä.
Artikkeli

Asemakylässä luotetaan tavallisten asioiden voimaan

Asemakylä avaa ovensa 11.9.2023 Haukiputaalla. Asemakylä on vaativan sijaishuollon yksikkö haasteellisesti oirehtiville 13–17-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat vahvaa ammatillista tukea kasvussaan.
Artikkeli

Laaja-alainen opetus valmistelee työelämään

Kaarlo Laakkonen on opiskellut Diakissa sosionomi (AMK), diakoniatyö -tutkinnon. Hän työskentelee tiimivastaavana Karhulan sijaishuollon erityisyksikössä Muhoksella.
Artikkeli

Antoisaa, haastavaa, mahtavaa!

Millaista työ sijaishuollon erityisyksikössä oikeasti on?
Blogi

Uuännässä puhalletaan yhteen hiileen!

Utanen-Nuojuassa työtä tehdään tiimityönä. Omaohjaajaparit huolehtivat lapsen asioista yhdessä muun työyhteisön kanssa, ja suunnittelevat lapsen arkea yksilöllisesti jokaisen tarpeet huomioon ottaen.
Artikkeli

Kirahvitoiminta osallistaa ja tarjoaa vertaistukea

Hoivatiellä hyödynnetään Kirahvitoiminta-menetelmää, joka tarjoaa lapselle mahdollisuuden tarkastella kokemuksiaan perhehoidossa. Kirahvi Mainion hahmo tarjoaa lämpimän tavan käsitellä vaikeitakin asioita.
Artikkeli

Tehostettu tukiperhetoiminta tarjoaa apua arkeen

Tehostetulla tukiperhetoiminnalla tarkoitetaan tukiperhepalvelua, jossa tukiperheen rooli syvenee. Se on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa työtä, jota voitaisiin kuvailla tukiperhetyön ja perhetyön yhdistelmäksi.
Artikkeli

Parasta on, jos voin vaikuttaa positiivisella tavalla nuoren elämänjanassa

Diakin Oulun-kampuksella ensimmäistä vuotta sosionomi-diakoniatyön opintoja suorittava Sami Karvonen työskentelee opiskelujen ohessa Hoivatien nuortenkodissa Ylitorniolla. Opintoihin houkutteli halu syventää omaa lastensuojelutyön osaamista.
Artikkeli

Isäryhmä tarjoaa luotettavan ja turvallisen vertaistukiympäristön

Hoivatien Isäryhmä kokoaa yhteen perhehoitajana toimivia isiä. Ryhmä toimii työnohjauksellisella periaatteella ja antaa isille mahdollisuuden vaihtaa kuulumisia sekä pohtia ratkaisuja mieltä vaivaaviin pulmiin.
Artikkeli

Perhehoitajuus tutuksi PRIDE-valmennuksen avulla

Hoivatie tarjoaa PRIDE-valmennusta, jossa sijaisvanhemmuudesta kiinnostunut saa mahdollisuuden pohtia perhehoitajaksi ryhtymistä. Valmennuksessa tarkastellaan omia elämänkokemuksia ja prosessoidaan perhehoitajuuteen liittyviä valmiuksia.
Artikkeli

Uusia näkökulmia työelämävaihdosta

Diakonia-ammattikorkeakoulun sosiaalialan lehtori, opinto-ohjaaja Sirpa Salmela oli työelämävaihdossa Hoivatien Aurora Kempeleessä keväällä. Työelämävaihdossa Salmela oli ensimmäistä kertaa. Työelämävaihdossa Salmelaa oli vastassa Diakista aikanaan sosion
Artikkeli

Päivittäisten kohtaamisten rooli korostuu lastensuojelutyössä

Leena Kalliosalo työskentelee Hoivatien Kempele Auroran osaston 2 tiimivastaavana. Tiimivastaavan pestissä Kalliosalo aloitti toukokuussa 2023.
Blogi

Joskus vaan on inhimillistä, että menee tunteisiin

Tunteiden merkityksestä työelämässä on alettu puhua yhä enemmän ja tunnetaidoille on ryhdytty antamaan yhä enemmän merkitystä yhtenä tärkeän työelämänvalmiutena. Tunteet ovat tulleet yhä enemmän osaksi organisaatiota ja organisaation prosesseja.  
Blogi

Vaikuttavaa päihdekuntoutusta sijoitetuille nuorille

Hoivatiellä ollaan kehittämässä päihdekuntoutusmallia, jotta sijoitetut nuoret saisivat asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa päihdekuntoutusta.
Blogi

Sijaishuollon arjen askelmerkkejä

Lastensuojeluyksikön ohjaajan rooli lapsen elämässä on olla turvallinen aikuinen, jolle voi uskoutua, mutta joka toisaalta uskaltaa myös rajata lasta suojellakseen tätä.
Artikkeli

Meillä jokainen on oma itsensä

Nuortenkoti Aurora Ylitornio on 7-paikkainen perustason sijaishuollon yksikkö, joka sijaitsee Torniojoen törmän maisemissa Alkkulanraitilla. Aurorassa nuoren kuntoutumista tukee turvallinen suhde ohjaajiin.
Artikkeli

Ihmiset ja elämät edellä 

– Tässä työssä mennään ihmiset ja elämät edellä. Normityöpäivää ei ole. On kerta kerran jälkeen pysäyttävää, kun sijaisperheet antavat lapsille uuden mahdollisuuden. On ilo ja kunnia olla siinä prosessissa heidän kanssaan ja tukea heitä tehtävässään, perh
Artikkeli

Työ, joka ei tunnu työltä

Oululaiset Jenna ja Ari Säävälä toimivat Hoivatien perhehoidossa sijaishoitajina sekä tukiperheenä.
Artikkeli

Keskusteleva ja kannustava Aurora Oulu

Nuortenkoti Aurora Oulu on aivan Oulun sydämessä sijaitseva sijaishuollon perusyksikkö. Moniammatillinen henkilökunta tekee töitä nuoren kanssa ja nuoren eteen.
Artikkeli

Kohtaava ja läsnäoleva Aurora Haukipudas

Nuortenkoti Aurora Haukipudas on 7-paikkainen perustason sijaishuoltoyksikkö 13–17-vuotiaille nuorille. Aurorassa nuoret harjoittelevat arjen taitoja, käyvät koulua, harrastavat ja elävät tavallista elämää.
Artikkeli

VillaAurassa asuu lapsia, jotka vievät sydämen

Turussa sijaitsevan erityisyksikkö VillaAuran henkilökunta on erikoistunut autismikirjoon kuuluvien ja muiden arkeensa laaja-alaisesti erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten avustamiseen ja kuntouttamiseen.
Blogi

Mietteitä ajasta tässä hektisessä ajassa

Aika ja aikataulut ovat nousseet hallitsevaan asemaan nykyaikaisessa yhteiskunnassa. Ajan mittaaminen ja kellot ovat tehneet meistä tietoisia tarkasta ajasta, ja aikataulut ohjaavat ihmisten elämää ja yhteiskunnan toimintaa.
Artikkeli

Perhekoti Jokirinteen valttina pysyvät aikuiset ja kodinomaisuus

Marjut ja Pasi Nenonen ovat olleet yli 25 vuotta perhekotivanhempina Jokirinteellä Torniossa. He ovat tarjonneet perhekotiin sijoitetuille lapsille pysyvät aikuiset ja vakaan, turvallisen arjen.