Siirry sisältöön
Moniammatillinen yhteistyö tukee lapsen hoitoa ja kasvatusta
26.04.2024 | 12:42

Hoivatien Muhoksen vaativan sijaishuollon yksiköissä haasteellisesti oireileva nuori saa tiivistä huolenpitoa ja kokonaisvaltaista kasvatusta ja kuntoutusta. Kasvatuksesta vastaavan henkilöstön työtä tukee monitieteinen ja moniammatillinen terveydenhuollon tiimi, johon kuuluu psykiatrinen sairaanhoitaja/kiintymyssuhdeterapeutti, yleislääketieteen ja lastenpsykiatrian erikoislääkäri/psykoterapeutti, psykologi/psykoterapeutti ja yksiköiden psykiatriset sairaanhoitajat. Terveydenhuollon tiimillä on vankka kokemus kliinisestä työstä nuorten parissa, ja heillä on käytettävissään monipuolisia arviointi- ja terapiamenetelmiä sekä tutkimukseen perustuvaa uusinta tietoa.

Vaativan sijaishuollon yksiköissä lapset ja nuoret elävät turvallista ja tasapainoista arkea, johon kuuluu koulunkäynti ja opiskelu, arjen taitojen harjoittelu, harrastukset ja nuoren ihmisen tavalliseen elämään kuuluvat asiat. Lapsen tullessa yksikköön, vastuu hänen terveydenhuollosta on heti terveydenhuollon tiimillä.

– Terveydenhuollon ammattilaiset ottavat lapsen terveyteen liittyvät asiat hoitoonsa. Tiimin tehtävä on koko sijoitusprosessin ajan kulkea nuoren mukana ja tukea kasvatusprosessia, kertoo psykiatrinen sairaanhoitaja, erityistyöntekijä Pilvi Morko.

Terveydenhuollon tiimissä tehdään yhteistyötä monialaisesti.

– Terveydenhuollon tiimi tekee tiivistä yhteistyötä yksikön henkilökunnan kanssa lasten yksilöllisten tilanteiden tarkastelussa ja edistämisessä. Moniammatillinen yhteistyö tukee lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä. Yksikön turvallinen arki yhdessä terveydenhuollon tiimin osaamisen kanssa luovat lapselle mahdollisuuden saada erityistä ja yksilöllistä tukea, toteaa Salorinteen palveluvastaava Annika Haltsonen.

Tarve terveydenhuollon palvelulle on suuri ja terveydenhuollon tiimin ammattilaiset vastaavat tarpeeseen suunnitelmallisesti ja aina lapsen etua ajatellen.

– Erikoislääkärillä on oikeus tehdä kirjauksia Kanta-järjestelmään Siron kautta. Se lisää entisestään potilasturvallisuutta ja helpottaa tiedon keruuta, Morko kertoo.

Lapselle ja nuorelle terveydenhuollon tiimiltä saama apu voi olla todella merkittävä.

– Olen saanut hyvin keskusteluapua ja olen saanut suuntaa elämälle. Nään nykyään paljon pitemmälle, ennen oli hyvä, että näin seuraavaan päivään.