Siirry sisältöön
Yhteisöllistä asumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujanaisille
10.06.2024 | 15:33

Naiserityinen yhteisöllinen asumispalvelu Nokialla tarjoaa kokonaisvaltaista tukea mielenterveys- ja päihdekuntoutujanaisille, jotka kaipaavat kuntouttavaa, turvallista ja vakaata ympäristöä oman elämänsä rakentamiseen.

Palvelussa asiakas saa oman kodin, lähellä olevan työntekijän tuen ja ohjauksen sekä välittävän yhteisön. Asumispalvelu käynnistyy kesän 2024 aikana.

– Jokainen asiakas on ainutlaatuinen, ja siksi tarjoamme yksilöllistä ja räätälöityä tukea asiakkaidemme tarpeisiin. Henkilökohtaiset kuntoutussuunnitelmat ohjaavat arkea, ja tarjolla on räätälöityä yksilöllistä tukea kunkin asiakkaan tarpeet huomioiden, palveluesihenkilö Nina Hämäläinen kertoo.

Yhteisöllinen asuminen tarjoaa asiakkaalle tukea haavoittuvaan elämänvaiheeseen. Tavoitteena on, että asiakas tunnistaa omat tuen tarpeensa ja on valmis ottamaan tarjolla olevaa tukea vastaan. Olennaista kuntoutumisprosessissa on asiakkaan oma motivaatio ja halu kuntoutumiseen.

– Asiakkaan oma hoitokontakti tukee osaltaan kuntoutumisprosessia. Asumispalvelu vahvistaa arjen taitoja, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä sosiaalista vuorovaikutusta. Autamme asiakkaitamme löytämään hyvinvoinnin ja tasapainon elämäänsä.

Osallisuutta ja voimaantumista

Yhteisö kannattelee kuntoutumisessa ja asiakkaat tukevat toinen toistansa. Toiveet aktiviteeteista ja yhteisön toimintamalleista lähtevät suoraan asiakkailta itseltään. Tarjoamme turvallisen ja vakaan yhteisön, joka mahdollistaa etenemisen omalla kuntoutuspolulla.

– Yhteisön toiminta voi olla yhteisöllistä keskustelua, erilaista kuntouttavaa toimintaa tai virkistysmielessä toteutettuja aktiviteetteja. Toiminta tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden liittyä yhteisöön. Tärkeintä on, että toiminta on säännöllistä ja asiakkaiden mielipiteet ja ajatukset tulevat kuulluksi.

Naisille kohdennettua asumispalvelua tarvitaan

Päihdetyön historia on vahvasti miesnäkökulmainen, eikä naisia ole alun perin tunnistettu palvelun kohderyhmänä.

– Naiset ovat olleet väliinputoajia, sillä pohjimmiltaan päihdepalvelujärjestelmämme on kehitetty alkoholisoituneille miehille. Naisen erityisyyttä ja naisten päihteidenkäytön luonnetta palvelujärjestelmä ei valitettavasti kovinkaan hyvin tunnista. Tämän vuoksi naiset tarvitsevat omia palveluitaan, Hämäläinen kertoo.

Tärkeä kannatteleva voima kuntoutuksessa on vertaisuus: kokemus siitä, että tilanteessa ei ole yksin, voi olla korvaamatonta.

– Kun tulee vaikeita hetkiä, on lohdullista kuulla ihmistä, joka on kokenut samankaltaisia asioita. Yksittäinen työntekijä ei välttämättä kykene antamaan samankaltaista kokemusta, kuin vertainen.

Hoitokontaktin tavoittelun tulee olla ajankohtaista ja kuntoutusprosessi edellyttää asiakkaalta sitoutumista. Tarkoitus on, että yhteisö tukee kuntoutumisprosessissa, jossa ohjaajina ja tukena toimivat Hoivatien kokeneet työntekijät.

– Oma koti, jossa työntekijän tuki on jatkuvasti saatavilla, mahdollistaa itsenäisen arjenhallinnan harjoittelun ilman pelkoa siitä, että vaikeiden asioiden kanssa jää yksin ilman tukea. Tarjolla on myös keskusteluapua kotikäyntien muodossa. Näiden käyntien tarkoitus ei ole arkisten askareiden hoitaminen, vaan keskustelukäynneillä jutellaan luottamuksellisesti asiakkaan tilanteesta ja hyvinvoinnista, Hämäläinen summaa.

Kuntoutumisen myötä katse suunnataan kohti tulevaisuutta.

– Autamme asiakkaitamme löytämään omat vahvuutensa ja voimavaransa sekä rohkaisemme heitä eteenpäin kohti itsenäistä ja omannäköistä elämää. Tarjoamme tukea myös esimerkiksi työelämään ja opintoihin siirtymisessä.


Käynnistämme naiserityisen yhteisöllisen asumispalvelun Nokialla kesän 2024 aikana. Palveluesihenkilömme Nina kertoo mielellään lisää uudesta palvelustamme.
Voit myös lukea lisää täältä

Lisätietoja:
Nina Hämäläinen
Palveluesihenkilö
044 7341 804
nina.hamalainen@hoivatie.fi