Siirry sisältöön
Managementtiä ja leadershippiä
28.12.2022 | 12:46

Taru Tujunen kirjoittaa 27.12.2022 Helsingin Sanomien kolumnissaan, että politiikassa tarvittaisiin enemmän strategisia tekoja julistamisen ja komentamisen sijaan. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ei tapahdu julistamalla vaan tekojen kautta, Tujunen kuvaa esimerkin kautta. Kolumnia lukiessani mietin Hoivatien ensimmäistä toimintavuotta. Mitä Hoivatiellä on tehty? Julistettu, komennettu vai onko keskitytty strategisiin tekoihin?

Kahden pitkän toimintahistorian omaavan yrityksen integroiminen yhdeksi on vaativa tehtävä. Molemmilla toimijoilla, niin ODL Hoivapalveluilla kuin Nuorten Ystävät -palveluilla on ollut oma, vahva identiteettinsä ja toimintakulttuurinsa. Miten yhdistetään kaksi vanhaa niin, että hyvä vahvistuu ja samalla toimintaan tuodaan mukaan uutta, jota muuttuva yhteiskunta tarvitsee?

Hoivatien arvot

Me lähdimme liikkeelle arvoista. Hoivatien arvot rakennettiin yhdessä henkilöstön kanssa, mutta niissä kuuluu omistajiemme Nuorten Ystävien ja Oulun Diakonissalaitoksen tarkoituksen ja tekemisen syvä ydin: hyvän elämän mahdollistaminen ja vahvistaminen jokaiselle.

Hoivatien arvot sanallistettiin yhdessä tehden näin:

  1. Tavallisten asioiden voima
  2. Luottamuksellinen suhde
  3. Merkityksellinen suunta
  4. Vaikuttava työ
  5. Vastuu huomisesta

Me emme julista arvojamme. Haluamme niiden elävän ja näkyvän arjen työssämme. Vastuullisuutemme ja työmme vaikuttavuus näkyvät siinä, että asiakkaamme löytävät elämälleen merkityksellisen suunnan luottamuksellisessa suhteessa työntekijöidemme kanssa. Luottamus syntyy yhdessä toimien ja tavallisia asioita tehden.

Yhteinen suunta

Yhdistymisen kautta syntynyt Hoivatie tarvitsi eri organisaatioista tulevia työntekijöitä yhdistävän, yhteisen vision. Hoivatien ensimmäisen strategiakauden visio kuvastaa yhtiön kehitysvaihetta. Olemme Hoivatienä tiemme alussa ja siksi visiomme on Yhteinen suunta. Kun meillä on yhteiset arvot ja yhteinen suunta, voimme yhdessä toimien tuottaa asiakkaillemme erinomaisia palveluita.

Visio toteutuu strategisten tekojen kautta

Yhteinen suunta toteutuu viiden strategisen tavoitteemme kautta. Strategiset tavoitteet on pilkottu tekemiseksi ja tekemiset priorisoitu ja aikataulutettu. Osa on kiireellisiä ja kertaluonteisia projekteja, osa jatkuvaa tekemistä, Hoivatien pysyvien toimintatapojen rakentamista – Hoivatien tapaa toimia.

Yhteinen suunta ei meillä toteutuisi sillä, että sitä julistettaisiin tai siihen komennettaisiin. Se löytyy ja toteutuu yhteisen ajattelu- ja kehitystyön kautta, yhteiseen tekemiseen sitoutumalla ja arkisella tekemisellä.

Vastuu huomisesta

Hoivatie tuottaa laaja-alaisesti erilaisia sosiaali- ja työelämäpalveluita. Yhteistä kaikille näille palveluillemme on se, että haluamme toimia ja tuottaa palveluita tulevaisuusvastuullisesti. Se tarkoittaa sitä, että toimintamme on oltava niin sosiaalisesti, ekologisesti kuin taloudellisestikin kestävää. Sosiaalinen vastuullisuus on Yhteiskunnalliselle Yritykselle itsestäänselvyys. Mutta miten toteutamme ekologista ja taloudellista vastuullisuuttamme?

Ekologisen vastuullisuutemme tavoitteet kirjasimme Hoivatien tapaan toimia ympäristöasioissa. Siihen on kirjattu mm. seuraavia asioita:

  • Tavoitteenamme on vähentää toimintamme aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia yhtiön palvelutuotannossa, tukipalveluissa ja hallinnossa.
  • Ympäristöohjelmassamme on kuvattu painopistealueet, joita arvioimme ja seuraamme sekä jatkuvasti parannamme.
  • Sitoudumme jätteiden tehokkaaseen hallintaan ja mahdollisimman energiatehokkaaseen toimintaan.
  • Teemme mahdollisimman kestäviä hankintoja ja vähennämme työmatkoista aiheutuvia päästöjä.

Taloudellisella vastuullisuudella tarkoitamme sitä, että toimintamme on oltava taloudellisesti kannattavaa. On uskallettava puhua rahasta, vaikka sitä sotealalla arkaillaan. Vastuullinen taloudenpito varmistaa sen, että voimme tuottaa ja kehittää palveluitamme myös tulevaisuudessa muuttuvan yhteiskuntamme tarpeisiin.

Taloudellinen vastuullisuus syntyy arjen fiksuista valinnoista. Se syntyy myös toimintamme jatkuvasta arvioinnista ja kehittämisestä muistaen, että teemme työtämme asiakkaidemme hyväksi ja parhaaksi. Vastuullisuutta on myös se, että käymme avointa keskustelua siitä, mistä toimintamme kustannukset syntyvät. Jotta voimme tuottaa avomuotoisia palveluita lapsille ja perheille, palveluita lastensuojelun asiakkaillemme, vammaisille ja ikääntyneille asiakkaillemme, työllämme on hinta. Taloudelliset tavoitteemme eivät ole voiton maksimoinnissa, mutta kannattavasti toimien varmistamme toimintaedellytystemme jatkumisen myös tulevaisuudessa.

Hoivatien yrityskulttuuri

Hoivatien ensimmäisenä toimintavuonna on tarvittu sekä managementtiä että leadershippiä. Mutta näitä enemmän on tarvittu avointa, yhteistä keskustelua ja kuuntelemista, jotta Hoivatien yhteinen suunta on löydetty. Mielestäni olemme yhdessä tehden onnistuneet siinä hyvin. Olemme rakentamassa Hoivatielle yrityskulttuuria, jossa jo ensimmäisen toimintavuoden jälkeen näkyy yhdenvertaisuus, avoimuus, positiivisuus, vastuullisuus ja muutoskyvykkyys. Rakennamme yrityskulttuuria, jossa on jotain vanhaa, jotain omistajiltamme Oulun Diakonissalaitokselta ja Nuorten Ystäviltä lainattua, mutta myös uutta Hoivatien toimintaa ajassa vahvistavaa.

Haluan lämpimästi kiittää jokaista hoivatieläistä ja Hoivatien yhteistyökumppania Hoivatien hyväksi tehdystä työstä sen ensimmäisenä toimintavuonna. Hoivatiellä on nyt tukeva kivijalka, jonka päälle voimme rakentaa yhtiömme vahvaa tulevaisuutta.

Hyvää ja Onnellista Uutta Vuotta 2023.

Tiina Haanpää
Toimitusjohtaja
Hoivatie Oy