Siirry sisältöön

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Espoo
Palveluesihenkilö
Heikki Panula
Erityisohjaaja
Matti Pernaa
Erityisohjaaja
Liisa Ramu
Erityisohjaaja
Maija Tammi
Kerava
Erityisohjaaja
Mikko Kemppainen
Erityisohjaaja
Mareena Kontio
Erityisohjaaja
Tiia-Riina Makkonen
Palveluesihenkilö
Heikki Panula
Oulu
Palveluesihenkilö
Sari Okkonen
Tampere
Tiimivastaava, kuntoutusohjaaja
Sari Heino-Hytönen
Palveluesihenkilö
Nina Hämäläinen
Turku
Palveluesihenkilö
Hanna Fröberg

Asumisvalmennus

Kaksi naista kuvastuu seinällä olevan peilin kautta.

Oma asunto ja tuki ja ohjaus

Asumisvalmennuksessamme yhdistyy kaksi arjen hallinnan edistämisen kannalta tärkeää elementtiä: oma asunto ja lähellä olevan työntekijän tuki ja ohjaus. Asumisvalmennuksessa on mahdollisuus tiiviiseen ja yksilölliseen tukityöskentelyyn. Tavoitteena on luoda nuorelle aikuiselle valmiudet itsenäiseen asumiseen.

Työskentelyllä edistetään asiakkaiden osallisuutta omaa elämäänsä koskevissa asioissa. Asiakkaiden voimavaroja ja toimintakykyä arjen taidoissa, vuorovaikutustaidoissa ja vastuun ottamisessa vahvistetaan.

Asiakasta tuetaan päivittäisten arjen toimintojen harjoittelussa, käyttämään kodin ulkopuolisia palveluita sekä löytämään mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Asiakkaiden kanssa etsitään myös opiskelu- ja työpaikkoja.

Työntekijöitä on mahdollisuus tavata päivittäin joustavasti oma elämäntilanne huomioon ottaen. Puhelinpäivystys toimii ympäri vuorokauden. Arkiaamuisin toimistolla tarjotaan aamupala.

 

Kenelle
 • Nuoret aikuiset
 • Oma asunto ja lähellä olevan työntekijän tuki ja ohjaus
 •  
  Mitä
 • Työntekijää voi tavata joustavasti vaikka päivittäin
 • Puhelinpäivystys vuorokauden ympäri
 • Etsitään oikeat palvelu- ja tukiverkostot
 • Ryhmämuotoiset toiminnot
 •  
  Työskentely
 • Luodaan valmiudet itsenäiseen asumiseen
 • Tuetaan päivittäisten arjen toimintojen harjoittelussa, käyttämään kodin ulkopuolisia palveluita sekä löytämään mielekästä vapaa-ajan toimintaa
 •  
  Miten hakeudut
 • Lastensuojelun, aikuissosiaalityön, mielenterveys- ja päihdepalvelujen tai vammaispalvelujen kautta
 • Artikkeli

  Aitoja kohtaamisia ja luottamuksellisia suhteita

  Maija Tammi työskentelee erityisohjaajana Espoon asumisvalmennuksessa, jossa luodaan nuorille aikuisille valmiuksia itsenäiseen asumiseen. Tammi viihtyy työssään ja pitää sitä merkityksellisenä.
  Artikkeli

  Asumisvalmennuksesta avaimet itsenäiseen arkeen

  Hoivatie tarjoaa Espoossa, Keravalla, Tampereella, Turussa ja Oulussa asumisvalmennusta nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tiivistä tukea elämänhallintaansa sekä itsenäiseen asumiseen.