Siirry sisältöön
Kohtaava ja läsnäoleva Aurora Haukipudas
24.10.2023 | 11:02

Nuortenkoti Aurora Haukipudas on 7-paikkainen perustason sijaishuoltoyksikkö 13–17-vuotiaille nuorille.

Aurorassa nuoret harjoittelevat arjen taitoja, käyvät koulua, harrastavat ja elävät tavallista elämää. Yhteisistä tekemisistä päätetään nuorten kanssa pidettävissä säännöllisissä yhteisöpalavereissa. Keskeistä kuntoutumisessa on turvallinen suhde ohjaajiin.

Auroraan tulevilla nuorilla voi olla mielenterveyden ongelmia sekä haasteita kotona ja koulunkäynnissä. Lieveilmiönä voi olla päihteiden käyttöä.

– Nuorilla voi olla myös traumoja, ja keskeistä meillä täällä on niin nuorten kuin työntekijöidenkin turvallisuus. Meidän homman juju on se, että nuorelle pitää löytää oikea paikka, ja meillä on ammatillisuutta myös tarvittaessa sanoa, että olemme nuorelle väärä paikka. Tiivis yhteistyö nuoren sosiaalityöntekijän kanssa on tärkeää, kertoo Aurora Haukiputaan vastaava ohjaaja Ossi Leviäkangas.

Aurora on hyvin kodinomainen yksikkö ja nuorten arki on kuin melkein missä tahansa perheessä: aamulla herätellään aamupalalle ja sitten lähdetään kouluun. Iltaisin nuoret kulkevat sovitusti omia menojaan.

– Nuoret elävät omaa elämää yhteisten pelisääntöjen ja tiettyjen rajojen mukaan. Me luodaan arkea, ja välillä tarvitaan myös sitä kuuluisaa tylsyyttä niin kuin normiperheessäkin. Tylsyyttäkin on opeteltava, eikä aina voi olla menossa. Kodinomaisuus on valtti; oikeastaan ainoa asia, mistä meidät erottaa yksiköksi, on se, että pihassa voi olla normaalia enemmän autoja, Leviäkangas naurahtaa.

Nuori voi olla Aurorassa useamman vuoden, mutta joskus nuori on palannut kotiin hyvin lyhyenkin ajan kuluttua. Auroraan voi tulla suunnitellusti avohuollon sijoituksena esimerkiksi psykiatriselta osastolta tai kun tarkoituksena on koulunkäynnin tukeminen. Avohuollon sijoitus on vapaaehtoisuuteen perustuvaa ilman akuuttia hätää.

– Avohuollon sijoitus sovitaan yhdessä, sitä voidaan miettiä ja pohjustaa. Meille voi tulla myös kiireellisenä sijoituksena tai huostaanotettuna. Usein painottuu kodin vuorovaikutusongelmat, koulunkäynnin haasteet, nuoren omat mielenterveyden vaikeudet, tai joskus vanhemmat ovat niin väsyneitä tilanteeseen kotona, että sijoituksella voidaan tukea heitä ja heidän vanhemmuutta. Sijoituksella pyritään aina siihen, että kotonakin tapahtuu muutosta ja autetaan kaikkia osapuolia. Muuten sijoituksesta on harvemmin hyötyä, ja nuori on äkkiä uudestaan sijoituksessa, Leviäkangas pohtii.

Kun nuori tulee Auroraan ja hänet otetaan vastaan, ovat ensimmäiset sekunnit ratkaisevia.

– Lämmin vastaanotto ja hyvän ensivaikutelman luominen on tärkeää. Tämä koskee niin sosiaalityöntekijöitä, nuoria kuin heidän perheitäänkin.

Aurorassa tähdätään avoimuuteen, rehellisyyteen ja läsnäoloon. Työyhteisöstä löytyy osaamista ja rohkeutta ottaa asioita puheeksi. Väkivaltatyötä aikaisemmin tehnyt työntekijä käy keskusteluja kaikkien osapuolten kanssa, ja tekee kartoituksia tilanteesta. Aurorassa on käytössä myös Lapset puheeksi -menetelmä. Lisäksi jokaisen työntekijän omat vahvuudet pääsevät töissä esiin; esimerkiksi erähenkiselle työntekijälle on luontevaa lähteä nuorten kanssa kalastamaan.

– Nuori tulee meille tietynlaisilla tiedoilla, mutta keskustelun ja kohtaamisen kautta saadaan lisätietoa nuoren asioista. Asioita käsitellään yhdessä nuoren kanssa, mietitään vahvuuksia, haavoittuvuuksia ja erilaisia tilanteita yhdessä. Nuoria tulee kuunnella, arvostaa ja kunnioittaa sellaisina kuin he ovat.

Nuorten kuntoutusjakson päättyessä työskentelyä jatketaan tarvittaessa avopalveluiden tuella tai perhekuntoutusjaksolla. Hoivatiellä nuoren auttaminen ei lopu sijoituksen päättymiseen.

-----
Aurora Haukiputaalla on vapaita asiakaspaikkoja. Lisätietoja antaa vastaava ohjaaja Ossi Leviäkangas, p. 050 312 5984, ossi.leviakangas@hoivatie.fi.