Siirry sisältöön
Oppia tulevaisuuden tekemiseen
08.02.2024 | 13:11

Sara Sirkeinen suoritti marraskuussa 2023 kolmen viikon mittaisen perushoidon harjoittelun Hoivatien ikääntyneiden yksikössä, Oulun Heinäpään Vesperkodissa. Harjoittelu on osa Sirkeisen ensimmäisen vuoden sairaanhoitajaopintoja.

– Harjoittelun aikana vahvistui ennestään kokemus siitä, että tämä ala on se minun juttuni, Sirkeinen kertoo.

Sirkeisen Hoivatiellä suorittamassa perushoidon harjoittelussa tutustutaan perushoitoon ja opitaan hoitotyössä tarvittavia sosiaalisia taitoja. Sirkeisellä ei ollut aiempaa kokemusta hoitotyöstä, joten harjoittelu oli hyppy tuntemattomaan.

– Ensimmäisenä päivänä jännitti super paljon ja mietin, miten tulen pärjäämään. Pian aloin kuitenkin luottamaan itseeni ja huomasin, miten paljon työstä nautinkaan.

Sirkeinen suoritti harjoittelunsa Vesperkodin neljännessä kerroksessa, ja hänen ohjaajanaan toimi työharjoittelun ajan kerroksen vastuusairaanhoitaja. Työtehtäviin kuului perinteisiä hoitotyön työtehtäviä, kuten ruokailutilanteiden avustamista sekä muita asukkaiden hyvinvoinnin takaavia toimia.

– Olen saanut tästä harjoittelusta todella paljon oppia tulevaisuuden tekemiseen. Olen saanut harjoitella eri työtehtäviä monipuolisesti turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä, Sirkeinen kiittelee.

Tukea opinnoista ja työyhteisöstä

Sirkeinen on opiskellut kuluneen syksyn ajan sairaanhoitajaopintoja Diakin avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintojen kautta. Diakin avoimessa ammattikorkeakoulussa voi aloittaa matkan kohti korkeakoulututkintoa. Polkuopinnoista puhutaan, kun opiskelija suorittaa kokonaisen lukukauden tai lukuvuoden opinnot tavoitteenaan hakeutua myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi. Syksyn yhteishaussa onnisti ja tammikuussa Sirkeinen aloittaakin tutkinto-opiskelijana.

– Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijana olen saanut suorittaa samat opinnot samassa tahdissa kuin tutkinto-opiskelijat. Nyt kevätlukukaudella jatkan samojen opiskelukavereiden kanssa, mutta nimikkeeni vain muuttuu tutkinto-opiskelijaksi.

Opinnoistaan Sirkeinen nostaa esille taitopajat, joissa harjoiteltiin konkreettisia hoitotyössä tarvittavia taitoja, kuten potilassiirtoja eri välineillä. Nämä opit kantoivat myös käytännön työssä.

– Työyhteisö oli lämmin ja vastaanottavainen, joten aina uskalsi kysyä myös neuvoa, jos jostain asiasta oli epävarma. Kaiken kaikkiaan minut otettiin vastan äärettömällä lämmöllä.

Harjoittelun jälkeen Sirkeiselle on tarjottu keikka- ja kesätyömahdollisuuksia Vesperkodissa, jonne hän on myös mielellään palaamassa. Asukkaan ja työntekijän välinen luottamuksellinen suhde sekä työyhteisössä vallitseva auttavainen ilmapiiri varmistivat positiivisen harjoittelujakson.

– Keväällä minulla on tulossa lääkehoidon harjoittelu. Kiitos tämän kokemuksen, lähden sitä kohti luottavaisella asenteella, Sirkeinen summaa.

Teksti on tuotettu yhteistyössä Diakin kanssa. Diak on Hoivatien strateginen kumppani.