Siirry sisältöön

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Lohi
Leppiniementie 135 B
91500 Muhos
Palveluvastaava
Raija Ruokangas
Palvelujohtaja
Tiina Lotvonen

Lohi

Valkoinen iso rakennus, jonka terassilla keinu ja kukkia.

Tiivistä tukea ja ohjausta

Lohi on ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö, joka tarjoaa tiivistä tukea ja ohjausta aikuisille, joilla voi olla monenlaisia elämänhallinnan haasteita. Lohessa asuu aikuisia, joiden ohjauksen ja tuen tarve arjessa voi johtua kehitysvammasta, neuropsykiatrian kirjosta tai mielenterveyden ongelmasta.

Toiminnan tavoitteena on asiakkaiden toimintakyvyn ja omatoimisuuden lisääminen, omien tunteiden tunnistaminen ja hallinta sekä sosiaalisten taitojen kehittyminen. Asiakkaiden oman mielipiteen esille saamista ja heidän kuulemistaan tuetaan kuvilla, sosiaalisilla tarinoilla ja hyödyntämällä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden itsenäistä asumista tukevia taitoja, jotta asiakkaalla olisi mahdollisuus siirtyä kohti itsenäisempää asumista.

Omavalvontasuunnitelma Lohi

Kenelle
 • Aikuisille kehitysvammaisille
 • 12 asiakaspaikkaa
 • 2 asumisryhmää, 6 ja 6 asiakaspaikkaa
 •  
  Työskentely
 • Tuettu päätöksenteko
 • Suunnitelmallinen arki
 • Osallisuus
 •  
  Osaaminen
 • Autismi- ja neuropsykiatrisen kuntoutuksen menetelmät
 • AVEKKI ja ART -toimintatapamallit
 • Seksuaalineuvonta
 • Mielenterveys- ja päihdetyö
 •  
  Viikko-ohjelma
 • Arjen taitojen harjoittelu
 • Työ- ja päivätoiminta
 • Vapaa-aika ja harrastustoiminta
 • Hyvinvointia ja elämänhallintaa

  Hoidon ja ohjauksen tavoitteena on tukea asukkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintaa siten, että jokaisen asukkaan elämäntyyli ja tavat tulevat huomioiduiksi. Henkilökohtaisten tavoiteportaiden avulla vahvistetaan asukkaiden arkielämän taitoja, jotta heillä olisi mahdollisuus siirtyä kohti itsenäisempää asumista.

  Päivisin asukkaat opiskelevat tai osallistuvat työ- ja päivätoimintaan. Illat täyttyvät vapaa-ajasta ja harrastuksista. Monipuolisuutta arkeen tuo kodin ulkopuolinen toiminta, retket ja arkisen asioinnin harjoittelu.

  Yhteistyötä asukkaiden perheiden kanssa tehdään avoimesti ja luottamuksellisesti, jotta perheiden toiveet ja tarpeet tulevat huomioiduiksi.

  Kaksi naista maalaamassa taulua.
  Artikkelit

  Ohjaajan rooli on suuri ihmisoikeuksien toteutumisessa

  Vammaispalvelussa asiakkaiden ihmisoikeudet toteutuvat arjessa, kun työntekijät ovat ne toiminnassaan sisäistäneet. Asumisyksiköissä ympärivuorokautista tukea tarvitsevien ihmisten kohdalla ohjaajien rooli korostuu.