Siirry sisältöön
PikkuKarelia on erityistä tukea tarvitsevien lasten koti
23.05.2023 | 11:33

PikkuKarelia on Imatralla sijaitseva 4-paikkainen pienryhmäkoti tukea tarvitseville lapsille.

PikkuKarelia on tarkoitettu lapsille, jotka eivät pysty asumaan lapsuudenkodissaan tai ammatillisessa perhehoidossa. Lapsilla voi olla monenlaista tuen ja avun tarvetta. Ne voivat johtua kehitysvammasta tai siihen yhdistyvistä muista erityisen tuen tarpeista.

PikkuKarelian toiminta tähtää lasten ja nuorten toimintakyvyn ja omatoimisuuden lisäämiseen ja sosiaalisten taitojen ja elämänhallinnan kehittymiseen. Asuinympäristö on turvallinen ja kodinomainen. PikkuKarelian takapihalta löytyvät keinut ja lähialueella on leikkikenttä ja hyvät mahdollisuudet ulkoliikuntaan. Asukkaiden kanssa osallistutaan ja harrastetaan, käydään kirjastossa, teatterissa, keilaamassa ja uimassa.

– Käytämme paljon lähiympäristön palveluita vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin, sillä osallistuminen on yksi väylä osallisuuden kokemiseen, palveluvastaava Anne-Marie Syrjänen kertoo.

Kuntoutuksessa toteutetaan dialogista ohjausta sekä voimaannuttavaa vuorovaikutusta. Neuropsykiatrisen ohjauk­sen ja yksilökeskeisen elämän suunnittelun avulla asukkaat oppivat käyttämään omia voimavarojaan ja suuntaa­maan toimintansa tulevaisuuteen. Käytössä ovat esimerkiksi puhetta tukevat tukiviittomat, kuvat sekä sosi­aaliset tarinat. Henkilökunnan koulutuksessa on huomioitu haastavien tilanteiden ennakointi sekä hallinta ART- ja AVEKKI-toimintamallien mukaisesti.

Palveluun sisältyy lapsen tarpeista lähtevä henkilökohtainen viikko- ja päiväohjelma, strukturoitu ja visualisoitu toimintaympäristö ja ohjattu vapaa-ajantoiminta. Päivät suunnitellaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Apuna arjessa ovat kuvalliset ohjeet ja strukturoitu toimintaympäristö. Arki on mahdollisimman kodinomaista ja lapsia tuetaan harrastuksissa ja omien mielenkiinnon kohteiden löytämisessä.

– Tavoitteena on, että lapsilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua tarjolla olevaan toimintaan, kiinnittyä yhteisöön ja olemaan yhteisön toimivia jäseniä, Syrjänen toteaa.

PikkuKarelia tarjoaa kehitysvammaisten erityishuoltolain tai vammaispalvelulain mukaista ympärivuorokautista asumispalvelua lapsille ja nuorille, joille ei avopalveluiden tai ammatillisen perhehoidon keinoin kyetä tarjoamaan riittävää tukea ja ohjausta.