Siirry sisältöön
RAI ID -menetelmä Hoivatiellä
25.10.2023 | 13:21

RAI ID -menetelmä on tarkoitettu asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. RAI ID otettiin Hoivatiellä käyttöön syksyllä 2022, jonka jälkeen Hoivatie on järjestänyt aktiivisesti RAI ID -koulutuksia yhteistyössä GeroFuturen kanssa. Kohderyhmänä on vammaisten parissa työskentelevät ohjaajat sekä esihenkilöt, jotka tekevät RAI ID -arviointeja. Koulutuksessa opitaan keräämään tietoja RAI ID -arvioinnin tekemiseksi sekä suorittamaan arviointi luotettavasti.

– RAI ID -menetelmän avulla pystytään hyvin perustelemaan työn vaikuttavuutta ja laatua. Sen avulla pystytään konkreettisesti tarkastelemaan asiakkaalle annetun tuen ja ohjauksen tuloksellisuutta eri osa-alueilla, Hoivatien palvelujohtaja Tiina Lotvonen kertoo.

RAI ID -menetelmä tarjoaa valtakunnallisesti yhteisen ja luotettavan toimintakyvyn ja palveluntarpeen arvioinnin mittarin. Yhtenäinen toimintakykyarviointi mahdollistaa yhteisen kielen kuvaamaan asiakkaan tilannetta.

– RAI ID:n avulla asiakkaan tuen tarpeen ja toimintakyvyn määrittely helpottuu. Menetelmän tuloksia hyödynnetään palvelun toteuttamissuunnitelman arvioinnissa, Lotvonen jatkaa.

Arjen haasteiden tunnistamista

Oma-ohjaaja toteuttaa arvioinnin aina yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Asiakas osallistuu itse osaksi arviointiprosessia mahdollisuuksien mukaan.

Asiakkaille on ollut tärkeää, että he saavat osallistua ja heiltä kysytään asioita.

Koko tiimi sekä omaiset ja läheiset ovat tietoisia meneillään olevasta arviointiprosessista. Lisäksi omaiset ja läheiset voivat asiakkaan halutessa osallistua arvioinnin tekemiseen omaohjaajan kanssa.

– Asiakkaille on ollut tärkeää, että he saavat osallistua ja heiltä kysytään asioita. Omaohjaajat ovat myös suuressa roolissa arvioinnin toteuttamisessa, sillä he ovat parhaita asiantuntijoita asiakkaiden asioissa, VillaKarelian palveluvastaava Jenna Toikka-Matikainen kertoo.

Keskeistä arvioinnissa on tunnistaa arjen selviytymiseen vaikuttavat ongelmat. Tavoitteet asetetaan tukemaan elämänlaadun parantumista ja omatoimisuuden vahvistamista.

– Arvioinnit auttavat ohjaajaa ajattelemaan niin sanotusti perusarjen ulkopuolelta, ja niissä voi tulla esiin myös uusia asioita, Toikka-Matikainen toteaa.

Arviointi tehdään puolen vuoden välein tai kun asiakkaan vointi muuttuu oleellisesti. Lisäksi arviointi tehdään aina uusille asiakkaille.

– Välillä arviointi on vielä haasteellista, sillä vammaisilla puhe voi puuttua. Lisäksi heidän haasteensa eivät ole aina fyysisessä toimintakyvyssä, vaan myös toiminnanohjauksessa.

– Olen kiitollinen, että RAI ID -menetelmää kehitetään jatkuvasti niin, että vammaisten osuus saadaan koko ajan enemmän ja enemmän näkyviin. Lisäksi meitä koulutetaan menetelmään aktiivisesti, joten pysymme hyvin ajan tasalla muutoksista, Toikka-Matikainen summaa.