Siirry sisältöön
NUOTTI-valmentaja Personal Tsempparina
08.11.2023 | 15:23

Vuosien opiskelu-urakka alkaa tulla onnistuneesti päätökseen ja on syytä juhlaan! Vaikka valmistuminen on varmasti monelle elämän kohokohta, voi se aiheuttaa ristiriitaisia tunteita. Joskus valmistuminen saattaa ahdistaa, jopa pelottaa. Tehtävien viimeiset palautuspäivät ajavat ohi ja hommat alkavat kasaantumaan. Valmistumisen venähtäessä suunnitellusta aikataulusta nuori saattaa tuntea itsensä epäonnistuneeksi. Silloin uudelleen aloittaminen ja jatkaminen voi tuntua hankalalta. Oppilaitoksen tuki on näissä tilanteissa ensisijainen. Opinto-ohjaaja ja koulupsykologi sekä muu koulun henkilökunta voivat olla hyvänä tukena asioiden järjestelemisessä ja ahdistuksen sanoittamisessa.

Kun nuoren toimintakyky on heikentynyt niin, että opiskelut hankaloituvat tai on vaikea löytää itselleen ammatillista suuntaa, NUOTTI-valmennus astuu kuvioihin. NUOTTI-valmennuksessa nuori saa oman valmentajan, joka tapaa nuoren kanssa lähes viikoittain tunnin verran. Tapaamiset pidetään nuorelle sopivassa paikassa esim. kotona, kahvilassa, kirjastossa, ulkoillen ym. Nuorta voidaan tavata myös NUOTTI-valmentajan toimistolla. Tapaamisten välille valmentaja voi sopia nuoren kanssa tehtäviä, jotka on aina suunniteltu yksilöllisesti nuorta varten. Valmentaja on myös helposti tavoitettavissa puhelimitse ja viestitse tapaamisten välillä.

Aloittamisen vaikeus

Nuori saattaa jäädä ”jumiin” tehtävävuoren alle, ja joskus aloittamisen kynnys kasvaa liian suureksi. Monesti nuoret hyötyisivät yksilöllisemmästä ohjauksesta ja rinnalla kulkijasta opintojen päätökseen saamisessa. NUOTTI-valmentaja voi ohjata nuorta rakentamaan opinnoilleen yksityiskohtaisia ja tarkkoja aikatauluja tehtävien tekemiseksi. Tehtävien pilkkominen pienemmäksi ja asioiden jäsentely voi auttaa nuorta hallinnan tunteen saavuttamisessa. Asioita voidaan pähkäillä yhdessä ja löytää keinoja aloittamisen vaikeuden pulmaan tai motivaation ylläpitämiseen.

Nuorten elämässä on usein muitakin kuormittavia tekijöitä, joiden seurauksena opintojen edistäminen vaikeutuu. Stressiä aiheuttavia asioita nuorella opiskelijalla riittää: itsenäistyminen, taloudellinen toimeentulo, tehtävien tekeminen aikataulussa, mahdollinen työn haku, ja niin edelleen. Asioiden kasautuessa asioita voi olla vaikea jäsentää yksikseen. Nuorten kanssa voidaan myös pohtia, kuinka arjen asiat saataisiin toimimaan paremmin. Usein nuoret kaipaavat ohjausta esim. talouden budjetointiin tai päivärytmin rakentamiseen.

Hoivatien NUOTTI-valmentajilla on käytössään Voimakehä® menetelmä, jonka avulla voidaan kartoittaa nuoren eri vahvuuslajeja. Vahvuuslajeja on yhteensä kuusi: luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostukset, arvot sekä resurssit (lähde: Voimakehä®.info, Mikä on voimakehä?). Jokaisesta vahvuuden lajista on oma korttipakkansa, joka tekee työskentelystä konkreettisempaa ja auttaa nuorta löytämään omia vahvuuksiaan. Varsinkin opinnoissa jaksamiseen on käytetty resurssit- sekä kyvykkyydet-korttipakkaa. Resurssit toimivat voimavaroina arjessa ja opinnoissa/työssä. Näiden tunnistaminen ja kehittäminen tukevat nuoren jaksamista. Kyvykkyydet ovat vahvuuden lajina laajempi kuin resurssit. Kyvykkyydet auttava nuorta mm. tunnistamaan oman temperamenttinsa ja luontaisen tavan ajatella erilaisista asioista. Lahjakkuudet ja niiden hyödyntäminen tukevat taas nuorta tekemään sellaisia asioita, joissa hän on hyvä ja joista hän nauttii. Voimakehää käytetään yksilöllisesti lähes jokaisen NUOTTI-valmennuksessa olevan nuoren kanssa. Voimakehä tukee nuoren itsetuntemusta sekä auttaa hahmottamaan suuntaa elämälle.

Opiskelut ”Done” ja uusi elämänvaihe alkaa

Tutkinto on saatu loppuun, mutta mitäs nyt? Uusi elämänvaiheen tuomat muutokset vaativat sopeutumista. Kaikki nuoret eivät työllisty suoraan valmistumisen jälkeen ja työnhaku voi tuntua vaikealta. Myös työttömyys, ja mitä kaikkea se tuo tullessaan, on monelle nuorelle vierasta. NUOTTI-valmennus voi tukea nuoren työnhakutaitoja esimerkiksi ansioluetteloa tehden, työhakemuksia yhdessä miettien ja työhaastatteluun valmistautuen. Iso elämänmuutos herättää myös paljon ajatuksia ja tunteita, joista voisi olla hyvä jutella yhdessä. Miten mä pärjään? Mitä toivon tulevalta työltä? Mitkä on mun vahvuudet tulevaa ammattia ajatellen? Mistä asioista on jo kokemusta? Millaisia asioita kannattaa nostaa itsestään esille vastavalmistuneena? Mikä on unelmaduuni ja mitä sen saaminen edellyttää?

”NUOTTI-valmentajana haluan olla Personal Tsemppari, on kyse sitten ammatillisen suunnitelman tekemisestä, opiskeluista tai vaikka työelämään siirtymisessä!”

Kirjoittaja Jenna Pilkkakangas toimii NUOTTI-valmentajana Keski-Suomen alueella.

 

  • NUOTTI-valmennuksessa 16–29-vuotias nuori saa itselleen henkilökohtaisen valmentajan, joka tapaa nuorta ja tarvittaessa nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia nuoren omassa arkiympäristössä. Valmentaja ja nuori pitävät yhteyttä myös tapaamisten välissä.
  • Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi ottaa yhteyttä Kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle.
  • Kesto 20 h 5 kk aikana.
  • Hoivatiellä on NUOTTI-valmentajia Pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.
  • Hoivatien valmentajiin pääsee tarkemmin tutustumaan Hoivatien verkkosivuilla.
  • Tutustu tarkemmin Voimakehä®- menetelmään: https://voimakeha.info/index.html