Siirry sisältöön

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Oulu
Palveluesihenkilö
Sari Okkonen
Rovaniemi
Palveluvastaava
Niina Pitkäniemi
Pääkaupunkiseutu
Tiimivastaava, erityisohjaaja
Nelli Lamminranta
Palveluesihenkilö
Heikki Panula
Tampere
Tiimivastaava, kuntoutusohjaaja
Sari Heino-Hytönen
Palveluesihenkilö
Nina Hämäläinen
Turku
Palveluesihenkilö
Hanna Fröberg
Asiantuntijaohjaaja
Tanja Karhunsaari

Perhetyö ja tehostettu perhetyö

Kolme naista kävelee puistossa hymyssä suin.

Tukea lapsiperheille

Perhetyöllä tuetaan haastavissa elämäntilanteissa olevien lapsiperheiden hyvinvointia. Keskeistä työssä on lapsen edun ja lapsen terveyden sekä kehityksen turvaaminen. Työskentelyllä muutetaan perheen sisäisiä toimintamalleja ja perheenjäsenten omia käyttäytymismalleja. Tavoitteena on pysyvä muutos perheen toiminnassa. Palvelu ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta.

Tehostettu perhetyö on lastensuojelun asiakasperheille suunnattua korjaavaa palvelua, jonka tavoitteena on saada aikaan muutos lapsen ja perheen elämässä. Sisällöllisesti palvelu vastaa perhetyötä, mutta on intensiivisempää ja pitkäkestoisempaa. Perheet, jotka ohjautuvat tehostetun perhetyön piiriin, ovat yleensä haastavassa tilanteessa ja tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta. Tukimuotoa voidaan käyttää esimerkiksi huostaanoton ehkäisemiseksi tai sijoituksesta kotiuttamiseen.

Kenelle
 • Haastavissa elämäntilanteissa oleville lapsiperheille
 • Huostaanoton ehkäiseminen
 • Sijoituksesta kotiuttaminen
 •  
  Mitä
 • Tukee ja vahvistaa vanhemmuutta
 • Ohjaa lasten hoidossa ja kasvatuksessa
 • Ohjaa kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan
 • Vahvistaa perheen toimintakykyä
 •  
  Missä
 • Oulu
 • Tampere
 • Turku
 • Pääkaupunkiseutu
 • Lappi
 •  
  Työskentely
 • Perheenjäsenen yksilötapaamisia, perhetapaamisia tai verkostoneuvotteluja
 • Työskentelyssä korostuu dialoginen kohtaaminen sekä ratkaisukeskeinen työote