Siirry sisältöön
Aitoja kohtaamisia ja luottamuksellisia suhteita
23.02.2023 | 09:34

Maija Tammi työskentelee erityisohjaajana Espoon asumisvalmennuksessa, jossa luodaan  nuorille aikuisille valmiuksia itsenäiseen asumiseen. Asiakkailla voi olla mielenterveydellisiä, neuropsykiatrisia tai päihteidenkäyttöön liittyviä haasteita. Tammi viihtyy työssään ja pitää sitä merkityksellisenä.

– Meidän tiimimme on huippu. Jaamme ajatuksen siitä miksi ja miten tätä työtä tehdään. Saamme tehdä töitä tiiviisti yhdessä, mikä tekee työnteosta sujuvaa. Työ merkitsee vapautta tehdä omien arvojen mukaista työtä, jolla on merkitystä, Tammi kertoo.

Tammi uskoo, että työviihtyvyys pohjaa hyvään työyhteisöön ja luottamukselliseen suhteeseen työntekijöiden ja esihenkilön välillä.

– Esihenkilö luottaa ammattitaitoomme ja tapaamme toimia. Tiimimme työntekijät ovat ammattitaitoisia ja valmiina jakamaan tietoutta muille tiimiläisille.  Jos joku on käynyt koulutuksessa, hän tuo samalla mukanaan uutta osaamista koko työyhteisöön.

Nuoret tulevat kuulluksi ja nähdyksi

Hoivatien avopalvelujen tarjoama tiivis tukityöskentely mahdollistaa luottamuksellisten suhteiden muodostumisen asiakkaiden ja työntekijöiden välille. Toiminnan kulmakiviä ovat yksilöllisyys, joustavuus ja asiakkaan ehdoilla toimiminen.

– Uskon kaiken lähtevän siitä, että asiakas tulee kohdatuksi ja hyväksytyksi sellaisena, kun hän on. On tärkeää, että asiakas kokee tulevansa kuulluksi ja nähdyksi pitkin yhteistä matkaa.

Työskentelyssä on tärkeää auttaa nuorta löytämään hänelle tärkeät asiat ja tukea etenemistä näitä päämääriä kohti. Työntekijöitä on mahdollisuus tavata päivittäin joustavasti oma elämäntilanne huomioon ottaen.

Hyvä asiakaskokemus pohjaa aitoon ja vuorovaikutukselliseen suhteeseen työntekijän ja nuoren välillä.

– Me emme voi tehdä mitään yksin. Aina tarvitaan yhteys asiakkaaseen, jonka jälkeen tavoitteita voidaan alkaa muodostamaan. Asiakas on se, joka määrittelee tavoitteet työskentelylle. Meidän tehtävämme on olla mukana ja tukena prosessissa. Tämä tekee työstä aidosti merkityksellistä ja vaikuttavaa.

Arkiset asiat kantavat eteenpäin

Yksilötyöskentelyn lisäksi työntekijät tukevat asiakkaita kodinhoidollisissa asioissa ja kodin arjen pyörittämisessä, mutta myös kodin ulkopuolisessa asioinnissa, kuten hoitokontaktien ylläpitämisessä sekä koulu-, opiskelu ja työmahdollisuuksien selvittämisessä ja tukemisessa.

– Elämän ja arjen mielekkyys, mutta myös vastoinkäymiset, ovat asioita, joiden kanssa työskentelemme. Nämä asiat kuljettavat eteenpäin päivästä toiseen.

Espoon asumisvalmennuksessa järjestetään paljon yhteisöllistä toimintaa, johon asiakkaat saavat osallistua halunsa mukaan. Ohjelmistoon sisältyy muun muassa keilausta, cartingia, grillausta – oikeastaan mitä tahansa nuoret toivovatkaan. Merkittävä osa työntekijöiden työnkuvaa onkin mukautuminen nuoren toiveisiin. Tärkeää on pystyä vastaamaan asiakkaan tarpeisiin sillä hetkellä, kun apua ja tukea tarvitaan.

– Pidän siitä, kuinka tämä työ haastaa työntekijöitä. Jos vastauksia ei heti löydy, ollaan läsnä ja kuunnellaan. Se on haastavaa, mutta myös armollista.


Tutustu asumivalmennukseen.