Siirry sisältöön

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Oulu
Palveluesihenkilö
Sari Okkonen
Lappi
Palveluesihenkilö
Niina Pitkäniemi
Tiimivastaava
Heli Iivari
Pääkaupunkiseutu
Palveluesihenkilö
Nelli Lamminranta
Tampere
Palveluesihenkilö
Nina Hämäläinen
Tiimivastaava, kuntoutusohjaaja
Sari Heino-Hytönen
Turku
Palveluesimies
Anne Järvenpää
Asiantuntijaohjaaja
Tanja Karhunsaari

Perhetyö ja tehostettu perhetyö

Kolme naista kävelee puistossa hymyssä suin.

Tukea lapsiperheille

Perhetyöllä tuetaan haastavissa elämäntilanteissa olevien lapsiperheiden hyvinvointia. Keskeistä työssä on lapsen edun ja lapsen terveyden sekä kehityksen turvaaminen. Työskentelyllä muutetaan perheen sisäisiä toimintamalleja ja perheenjäsenten omia käyttäytymismalleja. Tavoitteena on pysyvä muutos perheen toiminnassa. Palvelu ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta.

Tehostettu perhetyö on lastensuojelun asiakasperheille suunnattua korjaavaa palvelua, jonka tavoitteena on saada aikaan muutos lapsen ja perheen elämässä. Sisällöllisesti palvelu vastaa perhetyötä, mutta on intensiivisempää ja pitkäkestoisempaa. Perheet, jotka ohjautuvat tehostetun perhetyön piiriin, ovat yleensä haastavassa tilanteessa ja tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta. Tukimuotoa voidaan käyttää esimerkiksi huostaanoton ehkäisemiseksi tai sijoituksesta kotiuttamiseen.

Omavalvontasuunnnitelma Oulu.

Kenelle
 • Haastavissa elämäntilanteissa oleville lapsiperheille
 • Huostaanoton ehkäiseminen
 • Sijoituksesta kotiuttaminen
 •  
  Mitä
 • Tukee ja vahvistaa vanhemmuutta
 • Ohjaa lasten hoidossa ja kasvatuksessa
 • Ohjaa kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan
 • Vahvistaa perheen toimintakykyä
 •  
  Missä
 • Oulu
 • Tampere
 • Turku
 • Pääkaupunkiseutu
 • Lappi
 •  
  Työskentely
 • Perheenjäsenen yksilötapaamisia, perhetapaamisia tai verkostoneuvotteluja
 • Työskentelyssä korostuu dialoginen kohtaaminen sekä ratkaisukeskeinen työote