Siirry sisältöön
Tällä työllä on merkitystä
25.03.2024 | 15:22

Maija Kohvakka työskentelee palveluvastaavana Hoivatien Muhoksella sijaitsevassa ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö Fantissa. 

- Työni Fantin palveluvastaavana on monipuolista ja kehittävää. Palveluvastaavan roolissa pidän siitä, että saan olla lähellä sekä asiakkaita, että työntekijöitä. Pääsen olemaan mukana asiakasprosesseissa alusta asti ja seuraamaan kunkin asiakkaan omaa kasvutarinaa. Pidän moniammatillisesta työskentelystä ja palveluvastaavana pääsen olemaan osa Fantin huikeaa työntekijätiimiä. Koen, että tätä työtä saa tehdä omalla persoonalla, omia vahvuuksia hyödyntäen. 

Fantissa asuvat lapset ja nuoret tarvitsevat ympärivuorokautista erityistä tukea ja ohjausta arjessaan, sillä heillä on monitahoisia tuen ja avun tarpeita. Tuen tarpeet johtuvat kehitysvammasta tai siihen liittyvistä neuropsykiatrisista tai kommunikaatiovaikeuksista. 

Fantissa lasten kuntoutuksessa korostuu kodinomainen, turvallinen ja strukturoitu arki, joka muodostuu pysyvistä rutiineista. Päivisin lapset ja nuoret käyvät samassa pihapiirissä sijaitsevaa Nuorten Ystävien koulua, joka tarjoaa erityistä tukea koulunkäyntiin. Illat täyttyvät sopivassa suhteessa vapaa-ajasta, harrastuksista ja arjen hallinnan sekä asumisen taitojen opettelusta. 

– Lasten kuntoutus tähtää heidän toimintakykynsä ja omatoimisuuden lisäämiseen, omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä sosiaalisten taitojen kehittymiseen.

Maija korostaa, että kuntoutuksen kivijalka on työlle asetetut selkeät ja yhdessä vanhempien sekä asiantuntijaverkoston kanssa sovitut tavoitteet. 

– Jokaiselle lapselle laaditaan palveluidentoteuttamissuunnitelma, joka ohjaa arjen työtämme täällä Fantissa. Lasten kanssa käytetään yksilöllisiä työskentelymenetelmiä, sellaisia, jotka sopivat juuri hänelle ja joista hän hyötyy parhaiten. Kuntoutuksessa edetään tavoitteiden mukaan, jotta näemme lapsen taitojen kehittymisen ja edistymisen. Toteutamme yksikössämme puolivuosittain RAI-arvioinnin, jolla havainnoimme oleelliset asiat ja muutokset asiakkaan voinnissa ja toimintakyvyssä.

Vaikka lasten arki perustuu turvalliseen perusrytmiin, niin jokainen päivä suunnitellaan hieman erilaiseksi. Lapset ja nuoret ovat luonnollisesti itse mukana omien viikko- ja päiväohjelmiensa suunnittelussa. 

– Jos lapsi ei kykene ilmaisemaan itseään puhumalla, niin hän voi näyttää kuvilla mitä hän viikko-ohjelmaansa haluaa. Lasten osallisuus ja itsemääräämisoikeus ovat meille tosi tärkeitä asioita.

Suunnitelmallista työtä ja tuhansia toistoja

– Monille voi olla yllätys miten monipuolista ohjaajan työ täällä meillä on. Tarvitaan paljon suunnittelua ja osaamista, että lasten arki sujuu. Suurin osa työstä on tietysti palveluidentoteuttamissuunnitelmiin perustuvaa ohjausta, mutta ennen varsinaista ohjaustyötä on moniammatillisen tiimin kanssa tehty jo paljon töitä taustalla. On kartoitettu toimintakykyä, laadittu palveluidentoteuttamissuunnitelma, rakennettu sosiaalisia tarinoita, tehty kuvia kommunikaation tukemiseksi ja mietitty ohjaustilanteiden rakenteet. Varsinainen ohjaustyö onnistuu vain, jos taustatyö on tehty kunnolla. 

Fantin lasten toimintaympäristö on visualisoitu ja kommunikaatiota tuetaan sosiaalisilla tarinoilla, kuvilla ja muilla apuvälineillä. 

– Periksiantamaton pitää olla, koska sellaisia lapsetkin ovat. He ovat myös välittömiä ja näyttävät kyllä onko tänään hyvä päivä vai ei.  

Maija kertoo, että työssä oppii uutta joka päivä ja oma ammattitaito kehittyy.

– Fantin työntekijöiltä vaaditaan kokonaisvaltaista ymmärrystä mistä esimerkiksi lapsen haastava käyttäytyminen tai kommunikaatiovaikeudet johtuvat. Työ opettaa koko ajan, asiakkailla on erilaisia diagnooseja ja tulee uusia toimintamalleja, joiden sisäistäminen auttaa meitä arjen perustyössä. Työntekijöitä koulutetaan säännöllisesti. Koulutuksista saamme arkeemme uusia näkökulmia ja toimintamalleja, jotka hyödyttävät asiakkaitamme. 

Joskus on kuitenkin päiviä, ettei mikään onnistu. Silloin osaava ja kokenut työyhteisö on suuri tuki. 

– Hankalinta on riittämättömyyden tunne silloin, kun jollakin lapsella on paha olla ja se purkautuu haastavana käyttäytymisenä, eikä selkeää syytä tähän ole tunnistettavissa. Silloin täytyy vain luottaa omaan ja työkavereiden kokemukseen ja ammattitaitoon. Pitää olla kärsivällinen ja antaa asiakkaillekin tilaa näyttää omia tunteita.  

Maija kertoo, että sitoutuminen ja motivaatio vaativaan työhön kumpuaa Fantin lapsista ja nuorista.

– Nämä meidän asiakkaat ovat huipputyyppejä, joilla on niin paljon annettavaa meille aikuisillekin. Arjen pieniä asioita, joilla on suuri merkitys. Se tunne, kun töihin saapuessasi lapset tulevat halaamaan. Se on sitä aitoa välittämistä. 

Fantin lasten ja nuorten kuntoutus on pitkäjänteistä työtä. Tuloksia syntyy pikkuhiljaa tuhansien toistojen ja yleensä vasta vuosien työn ja harjoittelun jälkeen.

– Pitkän työkokemuksen ehdottomasti parasta antia on ollut seurata asiakkaiden kasvua ja kehitystä vuosien saatossa. Työ palkitsee monellakin tapaa mutta parhaita ovat hetket, kun lapsi löytää välineet itsensä ilmaisuun. Kun puhumaton lapsi vuosien harjoittelun jälkeen sanookin sanan ja puhetta alkaa hiljalleen syntyä…onhan se aivan mieletöntä!