Siirry sisältöön
Pito- ja vetovoimaa Hoivatiellä
24.10.2023 | 11:19

Hoivatie on yhteiskunnallinen yritys ja yksi suurimmista kotimaisista sotealan toimijoista. Rekrytointistrategia pohjaa Hoivatien arvoihin, joilla pyritään edistämään yhteistä hyvää. Työyhteisön monimuotoisuutta arvostetaan ja töitä tehdään yhdenvertaisuuden eteen monimuotoisuuslupaukseen nojaten.

– Meillä Hoivatiellä pääsee tekemään vaikuttavaa ja merkityksellistä työtä. Olemme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti vastuullinen työnantaja, kertoo Hoivatien rekrytointikoordinaattori Opri Jokiniemi.

Sotealan vaativa työmarkkinatilanne tuo mukanaan uusia haasteita rekrytointiin, ja työntekijäpulan keskellä luovuus ja avarakatseisuus korostuvat entisestään.

– Rekrytointiprosessin onnistumisessa tarvitaan ammattitaitoa, mutta myös luovuutta ja kekseliäisyyttä: lennokkaistakin ideoista voi saada rakennettua toimivia käytäntöjä ja merkityksellisiä toimintatapoja, Jokiniemi toteaa.

Keskiössä osaamisen kehittäminen

Työntekijöiden osaamisen kehittämiseen panostetaan koulutusten muodossa, joita järjestetään aktiivisesti.

– Syksyn aikana meillä on tulossa monia koulutuksia henkilökunnalle muun muassa rajoitustoimenpiteisiin, tukiviittomiin, dialogiseen ohjaukseen ja validaatioon liittyen, Merikanto avaa.

Esimerkkinä Hoivatien omasta koulutuskokonaisuudesta on esihenkilöille suunnattu Hoivatie Akatemia, joka on rakennettu yhdessä Suomen Diakoniaopiston kanssa. Tämän syksyn aikana koulutuksesta valmistuu lähiesimiestyön ammattitutkinnon (150 op) suorittaneita Hoivatien esihenkilöitä. Hoivatie akatemiassa perehdytään lähijohtamisen kannalta keskeisiin teemoihin. Tavoitteena on Hoivatien yhteinen kehitysmatka, jossa tuetaan esihenkilön johtamistaitoja ja kasvua esihenkilönä. Akatemia rakentaa ja tukee yhtenäistä johtamiskulttuuria – positiivista johtamista ja dialogista työotetta.

– Ensi keväänä Hoivatie akatemia saa jatkoa, jolloin koulutuskokonaisuuteen osallistuvat myös tiimivastaavat. Suunnitteilla on myös muita esihenkilöille kohdennettuja koulutuksia, kuten rekrytointikoulutus, jolla pyritään vastaamaan ajankohtaiseen sotealan vaativaan rekrytointitilanteeseen, Hoivatien HRD-asiantuntija Krista Merikanto kertoo.

Yhteistyötä tehdään oppilaitosten kanssa. Hoivatiellä on paljon harjoittelijoita, joita tavoitetaan oppilaitosyhteistyön kautta. Olemme mukana myös erilaisissa työelämä- ja rekrytointitapahtumissa ympäri Suomen.  

–Meille harjoittelijat ovat lämpimästi tervetulleita, ja meillä voi myös tehdä sijaisuuksia ja keikkatöitä. Moni suorittaa Hoivatiellä lähihoitajan tutkintoa oppisopimusperusteisesti ja rekrytoimme mielellämme oppisopimusopiskelijoita lisää, Jokiniemi toteaa.

Hyvinvoiva työyhteisö muodostuu hyvinvoivista työntekijöistä

Vaikeassa työvoimatilanteessa aktiivisia työnhakijoita on suhteessa vain pieni osa potentiaalisista hakijoista. Työntekijätilanteen kokonaiskuvan hahmottaminen on keskeistä, ja tarkoituksena on tavoittaa myös passiivisia työnhakijoita.

–Rekrytointiviestintään panostaminen on tärkeää, ja jatkuvana tavoitteena on lisätä Hoivatien tunnettuutta, Jokiniemi kertoo.

Yhteistyö työnhakupalveluiden kanssa on avainroolissa näkyvyyden lisäämiseksi. Omia toimintamalleja tarkastellaan ja prosesseja kehitetään jatkuvasti. Tärkeäksi nousevat myös täsmäkeinot, joiden avulla työn vetovoimaa lisätään.

– Työntekijöiden hyvinvointi ja erinomainen työntekijäkokemus on ratkaisevaa. Pyrimme jatkuvasti kehittämään työntekijöidemme hyvinvointia muun muassa tarjoamalla työsuhde-etuja, joista tuoreimpana esimerkkinä työsuhdepyöräetumme.

– Hyvinvoiva työyhteisö muodostuu hyvinvoivista työntekijöistä. Motivoituneet ja hyvinvoivat työntekijät ovat avain menestykseen, Jokiniemi summaa.