Siirry sisältöön
Päivätoiminta edistää ikääntyneiden toimintakykyä
26.02.2024 | 14:07

Hoivatien päivätoiminta on Oulun Vesperkodissa järjestettävää ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään ikääntyneiden toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Toiminnan tavoitteena on tukea asiakkaiden kotona asumista ja omaishoitajan jaksamista. Suurin osa asiakkaista ohjautuu päivätoiminnan pariin omaishoidon vapaan palvelusetelillä. Palvelusetelin lisäksi asiakas voi osallistua toimintaan myös itsemaksavana asiakkaana tai esimerkiksi Lotta Svärd -säätiön kustantamalla virikekuntoutussetelillä.  Virallisella omaishoitajalla on 2–7 vapaapäivää kuukaudessa, joiden aikana omaishoidettava voi osallistua päivätoimintaan.

– Tarjoamamme palvelut ovat yksilöllisiä ja tarve räätälöidään asiakkaan mukaan, kertoo päivätoiminnan ohjaajana toimiva geronomi Tarja Petäjäjärvi.

Päivätoiminnan aktiviteetteihin kuuluu toiminnallisia tuokioita sekä vuodenaikoihin ja ajankohtaisiin juhlapyhiin liittyviä teemoja. Toiminnallisissa tuokioissa keskitytään käden taitojen harjoitteluun muun muassa leivonnan ja askartelun merkeissä. Tuokiot voivat sisältää myös liikuntaa, musiikkia tai muistamista harjoittavia aktiviteetteja.

– Liikuntatuokiot sisältävät muun muassa tuolijumppaa, kuntosaliharjoittelua ja muita vaihtelevia liikuntamuotoja eri välineitä hyödyntäen. Yksi päivätoiminnan ohjaajista on fysioterapeutti, jonka ammattitaitoa hyödynnetään liikuntatuokioiden suunnittelussa, Petäjäjärvi jatkaa.

Päivittäisiä toimintoja harjoitellaan päivän kulun aikana esimerkiksi ruokailussa sekä wc- ja ulkoilutilanteissa. Keskustelulla ja ohjauksella tuetaan päivittäistä jaksamista kussakin hetkessä. Keskustelun aiheet käsittelevät muun muassa hyvinvointia, menneisyyttä ja päivittäisiä tapahtumia. Ajankohtaisista asioista jutteleminen ja maailmantilanteen pohtiminen on myös ryhmässä merkittävässä roolissa.

Yksilöllisyys ja sosiaalinen tuki tärkeää

Ryhmäkoot päivätoiminnassa ovat maksimissaan 12 henkilöä. Ryhmien pieni koko ja ohjaajien pysyvyys takaavat sen, että asiakkaat pystytään huomioimaan yksilöllisesti. Päivätoimintaa ohjaa moniammatillinen asiantuntijatiimi, johon kuuluu fysioterapeutti, geronomi ja sosionomi. Paikalla on aina kaksi ohjaajaa, jotka ovat niin asiakkaille kuin omaisille tuttuja.

– Jokaiselle asiakkaalle luodaan yksilöllinen palvelusuunnitelma. Käymme konsultointia omaisten kanssa esimerkiksi apuvälineisiin liittyen, ja näiden välineiden käyttöä voidaan sitten päivätoiminnassa yhdessä harjoitella, kertoo Petäjäjärvi.

Päivätoiminnassa tuetaan yksilöiden kykyä toteuttaa itseään ja kokea osallisuutta. Osallistujien toiveet ovat tärkeitä ja ne otetaan huomioon sisällön suunnittelussa.  Kaikkiin toimintoihin osallistuminen on vapaaehtoista – tarkkailu ja sivustaseuraaminen on sallittua ja yhtä arvokasta. Päivätoiminta saattaa yhteen samassa tilanteessa olevia ikätovereita. Sosiaalinen tuki ja vuorovaikutus ovat asiakkaille korvaamatonta.

– Tärkeää on tunne siitä, että kuuluu johonkin. Arjesta tulee merkityksellisempää, kun on paikka, mihin lähteä, toteaa Petäjäjärvi.

Lisätietoja:
Palveluvastaava Sami Juutinen
040 522 8472
sami.juutinen(at)hoivatie.fi

Lue lisää päivätoiminnasta!