Siirry sisältöön
Työnohjaus tukena työelämän muutoksen pyörteissä
03.11.2023 | 10:50

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja se koskettaa myös sosiaalialaa. Sosiaalialan ammattilaiset tuntevat muutosten paineet omassa työssään, ja se näkyy myös asiakastyössä, jossa ihmisten elämäntilanteet voivat vaihdella hyvinkin nopeasti. Työelämämuutoksen ilmiöt ja seuraukset heijastuvat kaikkiin ihmisryhmiin. Tämä pakottaa myös sosiaalialan ammattilaiset jatkuvan uuden oppimisen äärelle. On pysyttävä ajan hermolla niin ammatillisessa osaamisessaan kuin työelämän muutoksissakin. Tässä kohtaa vanha tuttu sananparsi pätee: ”Ainoa asia mikä on varmaa, on muutos”. Toisille tämänkaltainen ympäristö ja sen vaatimukset ovat kivuttomia, mutta ei kaikille. On oltava valmis sopeutumaan ja kehittämään uusia taitoja vastatakseen ajankohtaisiin haasteisiin.

Työnohjaus tukena työelämämuutosten keskellä

Työnohjaus on alkanut vakiinnuttamaan asemaansa sosiaalialalla. Siitä on tullut tärkeä jatke organisaatioille, jotka panostavat työntekijöidensä työssäjaksamiseen ja ammatilliseen kasvuun. Työnohjaus on foorumi oman työn sanoittamiselle. Se antaa mahdollisuuden reflektoida omaa työtä sekä saada näkökulmia ja tukea ammatillisessa kasvussa. Se on enemmän kuin keskustelua tai neuvontaa. Työnohjaus luo ympäristön, jossa ammattilaiset voivat jakaa kokemuksiaan, pohtia haasteitaan ja etsiä yhdessä ratkaisuja vaikeisiin tilanteisiin.

Työnohjaajan silmin valitettavan moni hyödyntää työnohjausta korjaavana toimenpiteenä. Työnojaus otetaan käyttöön silloin, kun työyhteisö on voinut huonosti jo pitkään ja tilanne alkaa olla tulehtunut. Se voi näkyä heijasteina vaikkapa lisääntyneissä sairauspoissaoloissa tai laajemmin koko organisaation tuloksessa. On selvää, että tässä kohtaa myös työnohjauksen apu on rajallinen.

Onneksi on kuitenkin olemassa niitä organisaatioita, jotka ovat ymmärtäneet työnohjauksen todellisen potentiaalin työelämän negatiivisten ilmiöiden ennaltaehkäisevänä työmuotona. Tämän seikan on ymmärtänyt Hoivatien Työelämäpalvelut.

Hoivatie hoivaa myös omiaan

Olen saanut kunnian toimia Oulussa Hoivatien työelämäpalvelujen (NUOTTI, Resiina ja Perhevapaalta työelämään) työnohjaajana vuoden päivät. En voi kuin ihailla sitä tapaa, jolla koko työyhteisö työskentelee yhteisen hyvinvoinnin eteen. Hyvinvointi kuuluu ja näkyy. Siitä saan osani myös minä. Kun saavun paikalle työnohjauksiin, minut otetaan vastaan kuin olisi yksi heidän omistaan. Ei ole vaikea ymmärtää, miksi myös asiakkaat ilmaisevat tyytyväisyyttään. Työntekijöiden ammattitaito, huumorintaju ja lämminhenkisyys tekevät minuun vaikutuksen kerta toisensa jälkeen. Työyhteisössä vallitsee rauha. Vaikuttaa siltä, että Hoivatiellä on hyvä olla.

Työnantajana Hoivatie on ymmärtänyt jotakin keskeistä. Se välittää jokaisen työntekijän yksilöllisestä hyvinvoinnista. Nimittäin silloin, jos työntekijän hyvinvointi on aito arvo, siihen ollaan valmiita myös investoimaan. Hoivatiellä on ymmärretty, että säännöllinen työnohjaus on sijoitus kestävään työhyvinvointiin. Työyhteisön sitoutumista ei voi määrätä eikä ostaa, sen tuottaa luottamus, tahtotila ja ilmapiiri, joka kannustaa jakamaan kokemuksiaan ja haasteitaan. Tämän mahdollistaa vain luottamus. Tämä näyttäytyy lopulta yhteen hiileen puhaltava työyhteisönä.

Sosiaalialan asiakastyötä tekevien ammattilaisten ennaltaehkäisevä työnohjaus auttaa pysymään vahvana ja motivoituneina myös muutosten keskellä. Se mahdollistaa ammatillisen kasvun ja varmistaa tarvittavan tuen. Työelämän muutos ei ole pysähtynyt, mutta ennaltaehkäisevän työnohjauksen avulla sosiaalialan ammattilaiset voivat katsoa tulevaisuuteen luottavaisina ja vahvoina kohtaamaan kaikki haasteet.

Blogitekstin kirjoittaja on Hoivatien työelämäpalvelujen työnohjaaja Minna Ylilehto. Minna on yrittäjä, työnohjaaja ja työhyvinvointivalmentaja yrityksessä Mindvision.