Siirry sisältöön

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Salorinne
Pohjolantie 145
91500 Muhos
Palveluvastaava
Annika Haltsonen
Tiimivastaava EHO
Jere Juurikka
Tiimivastaava erityisyksikkö
Veera Vuori
EHO, ohjaajat
Erityisyksikkö, ohjaajat
Vastuusairaanhoitaja
Sami Salmela

Vaativan sijaishuollon yksikkö Salorinne

Valkoinen harjakattoinen talo. Edessä nurmikkoa ja lipputanko.

Moniammatillinen ja välittävä yhteisö

Salorinne on vaativan sijaishuollon yksikkö ja erityisen huolenpidon yksikkö haasteellisesti oirehtiville lapsille, jotka tarvitsevat vahvaa ammatillista tukea kasvussaan.

Kasvatuksellinen arki rakentuu kokeneen, moniammatillisen ja välittävän yhteisön ympärille. Työskentely tähtää lapsen toimintakyvyn tukemiseen, omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä sosiaalisten taitojen kehittymiseen. 

Lapsia tuetaan arjen taitojen haltuunotossa, omien vahvuuksien löytämisessä, osallisuudessa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Lapsi voi vaikuttaa oman arkensa sisältöihin. Pystymme huomioimaan kasvatuksessa ja huolenpidossa jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet ja vahvuudet.

Erityisen huolenpidon osastolla on kolme asiakaspaikkaa lapsille, jotka käytöksellään vaarantavat vakavasti oman terveytensä ja kehityksensä. Yksikössä järjestetään perusopetusta.

Kuntoutumisen tukena toimii yksikön henkilökunnan lisäksi terveydenhuollon tiimi, johon kuuluu psykiatrinen sairaanhoitaja, yleislääketieteen/lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja psykologi.

Omavalvontasuunnitelma Salorinne.

Kenelle
 • 12–17-vuotiaille lapsille
 • 5 asiakaspaikkaa + 3 erityisen huolenpidon asiakaspaikkaa
 •  
  Työskentely
 • Omaohjaajatyöskentely
 • Sosiaalinen toiminnallisuus ja harrastukset
 • Koulutyön ja itsenäistymisen tukeminen
 • Erilaiset ryhmätoiminnat (mm. ART ja luontokasvatus)
 • Yhteisöpalaverit
 • Vahvuuksiin keskittyvä ja lähimmäiset osallistava työote
 • Erityisen huolenpidon jaksot
 •  
  Erityisosaaminen
 • Päihde- ja mielenterveystyö
 • Dialoginen ohjaus
 • ART, yksilö ja ryhmäohjaus
 • AVEKKI-toimintatapamalli
 • Lapset puheeksi -menetelmä
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 •  
  Henkilöstö
 • Palveluvastaava
 • 2 tiimivastaavaa
 • Vastuusairaanhoitaja
 • 16 ohjaajaa
 • Omat vahvuudet esiin

  Jokaisella nuorella on nimetty omaohjaaja, jonka keskeisin tehtävä on luottamus- ja kiintymissuhteen rakentaminen nuoreen sijoituksen aikana. Lapsi ja omaohjaaja työskentelevät yhdessä lapsen omien vahvuuksien ja voimavarojen löytämisessä ja kasvua hidastavien haasteiden parissa. Yhdessä tekemällä harjoitellaan sosiaalisia taitoja ja autetaan lasta löytämään uusia mielenkiinnon kohteita.

  Lapsella on mahdollisuus aloittaa itsenäistymistaitojen harjoittelu pihapiirissä sijaitsevassa itsenäistymisasunnossa ja tarvittaessa siirtyä jälkihuoltopalvelun piiriin.

  Hoivatien jälkihuollon toimipisteet sijaitsevat Oulussa, Muhoksella, pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Rovaniemellä (Lappi).

  Lapsen läheisten vierailuja varten Salorinteellä on vierasasunto.

  Tyttö istuu kadun reunassa. Kaksi nuorta naista taustalla.

  Oma peruskoulu

  Oppivelvollisuusikäiset lapset käyvät koulua pihapiirissä sijaitsevassa Pohjolan koulussa. Koulu järjestää perusopetusta sekä tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA).

  Koululla on oma oppilaanohjaaja, joka vastaa jatko-opintojen suunnittelusta yhdessä lapsen kanssa.

  Tiivis yhteistyö lähialueen (Muhos–Oulu) ammatillisten oppilaitosten ja erityisammattioppilaitosten kanssa luo vankan pohjan jatko-opintomahdollisuuksille perusopetuksen jälkeen.

  Nainen pitää kädessään sivellintä.

  Erityinen huolenpito

  Erityisen huolenpidon osastolla on kolme asiakaspaikkaa lapsille, jotka käytöksellään vaarantavat vakavasti oman terveytensä ja kehityksensä.

  Erityinen huolenpito on moniammatillista hoitoa ja huolenpitoa, jonka avulla katkaistaan lapsen vahingollinen käyttäytyminen. Hoitojakson tavoitteena on vakauttaa lapsen elämäntilanne, rakentaa muutosmotivaatiota ja sitouttaa kuntoutukseen.

  Moniammatillinen tiimimme on lapsen vastuusosiaalityöntekijän tukena sekä arviointivaiheessa että lasta sijoitettaessa. Henkilöstömitoitus on 2,8 työntekijää lasta kohden.

  Näkyy nuorten jalkoja tennareissa.
  Artikkeli

  Omaohjaaja tukee sijaishuollon yksikössä asuvan lapsen arkea

  Hoivatien lastensuojelun yksiköissä jokaisella lapsella on nimetty omaohjaaja, jonka keskeisin tehtävä on luottamus- ja kiintymissuhteen rakentaminen lapseen sijoituksen aikana.
  Artikkeli

  Jälkihuollossa nuori saatetaan itsenäiseen elämään

  Jälkihuolto on nuoren kanssa hetkessä elämistä, mutta myös tulevaisuuden pohtimista ja haasteiden selvittämistä. Jälkihuollossa nuori saatetaan sijaishuollosta tai avohuollosta itsenäiseen elämään.
  Artikkeli

  Tärkeintä työssäni on, että nuoret aidosti hyötyvät läsnäolostani

  Sami Salmela on työskennellyt reilun vuoden vastuusairaanhoitajana sijaishuollon erityisyksikkö Salorinteellä ja Salorinteen erityisen huolenpidon yksikössä. Mitä kaikkea työ pitää sisällään?
  Artikkeli

  Moniammatillinen ja välittävä yhteisö nuoren tukena

  Muhoksella sijaitseva Salorinne on sijaishuollon erityisyksikkö haasteellisesti oirehtiville nuorille, jotka tarvitsevat kasvussaan vahvaa ammatillista tukea ja hyötyvät koulukotikoulun erityisosaamisesta.
  Artikkeli

  Moniammatillinen yhteistyö tukee lapsen hoitoa ja kasvatusta

  Hoivatien Muhoksen sijaishuollon erityisyksiköissä haasteellisesti oireileva nuori saa tiivistä huolenpitoa ja kokonaisvaltaista kasvatusta ja kuntoutusta. Kasvatuksesta vastaavan henkilöstön työtä tukee monitieteinen ja moniammatillinen terveydenhuollon
  Blogi

  Yhdessä olemisen iso voima

  Muhoksen sijaishuollon erityisyksiköiden ja Pohjolan koulun nuokkari lisää yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Yhdessä olemisen voima on iso, ja erityisesti tässä ajassa tarvitaan toisen ihmisen läsnäoloa.