Siirry sisältöön

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Salorinne
Pohjolantie 145
91500 Muhos
Palveluvastaava
Annika Haltsonen

Vaativan sijaishuollon yksikkö Salorinne

Valkoinen harjakattoinen talo.Edessä nurmikkoa ja lipputanko.

Moniammatillinen ja välittävä yhteisö

Salorinne on vaativan sijaishuollon yksikkö haasteellisesti oirehtiville nuorille, jotka tarvitsevat vahvaa ammatillista tukea kasvussaan.

Kasvatuksellinen arki rakentuu kokeneen, moniammatillisen ja välittävän yhteisön ympärille. Työskentely tähtää nuoren toimintakyvyn ja omatoimisuuden lisäämiseen, omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä sosiaalisten taitojen kehittymiseen.

Nuoria tuetaan arjen taitojen haltuunotossa, omien vahvuuksien löytämisessä, osallisuudessa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Nuori voi vaikuttaa oman arkensa sisältöihin.

Erityisen huolenpidon osastolla on kolme asiakaspaikkaa nuorille, jotka käytöksellään vaarantavat vakavasti oman terveytensä ja kehityksensä.

Omavalvontasuunnitelma Salorinne.

Kenelle
 • 13–17-vuotiaille nuorille
 • 5 asiakaspaikkaa + 3 erityisen huolenpidon asiakaspaikkaa
 •  
  Työskentely
 • Omaohjaajatyöskentely
 • Sosiaalinen toiminnallisuus ja harrastukset
 • Koulutyön ja itsenäistymisen tukeminen
 • Erityisen huolenpidon jaksot
 •  
  Osaaminen
 • AVEKKI ja ART
 • Päihde- ja mielenterveystyö
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Dialoginen ohjaus
 • Perheinterventio ja Toimiva lapsi & perhe -menetelmä
 •  
  Henkilöstö
 • Palveluvastaava
 • 2 tiimivastaavaa
 • Vastuusairaanhoitaja
 • 16 ohjaajaa
 • Omat vahvuudet esiin

  Nuoria tuetaan arjen taitojen haltuunotossa, omien vahvuuksien löytämisessä, osallisuudessa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Nuori voi vaikuttaa oman arkensa sisältöihin.

  Salorinteellä lapsella on mahdollisuus aloittaa arjenhallintavastuun opettelu yksikön tukiasunnossa ja tarvittaessa siirtyä jälkihuoltopalvelun piiriin.

  Hoivatien jälkihuollon toimipisteet sijaitsevat Oulussa, Muhoksella, pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Rovaniemellä (Lappi).

  Tyttö istuu kadun reunassa. Kaksi nuorta naista taustalla.

  Oma peruskoulu

  Oppivelvollisuusikäiset nuoret käyvät koulua pihapiirissä sijaitsevassa Pohjolan koulussa. Koulu järjestää perusopetusta sekä perusopetuksen lisäopetusta.

  Koululla on oma oppilaanohjaaja, joka vastaa jatko-opintojen suunnittelusta yhdessä nuoren kanssa.

  Tiivis yhteistyö lähialueen (Muhos–Oulu) ammatillisten oppilaitosten ja erityisammattioppilaitosten kanssa luo vankan pohjan jatko-opintomahdollisuuksille perusopetuksen jälkeen.

  Nainen pitää kädessään sivellintä.

  Erityinen huolenpito

  Erityisen huolenpidon osastolla on kolme asiakaspaikkaa nuorille, jotka käytöksellään vaarantavat vakavasti oman terveytensä ja kehityksensä.

  Erityinen huolenpito on moniammatillista hoitoa ja huolenpitoa, jonka avulla katkaistaan nuoren vahingollinen käyttäytyminen. Hoitojakson tavoitteena on vakauttaa nuoren elämäntilanne, rakentaa muutosmotivaatiota ja sitouttaa kuntoutukseen.

  Moniammatillinen tiimimme on nuoren vastuusosiaalityöntekijän tukena sekä arviointivaiheessa että nuorta sijoitettaessa. Henkilöstömitoitus on 2,8 työntekijää lasta kohden.

  Näkyy nuorten jalkoja tennareissa.

  Terveydenhuollon tiimi

  Nuoren kuntoutumisen tukena toimii yksikön henkilöstön lisäksi terveydenhuollon moniammatillinen tiimi, johon kuuluu psykologi, lasten ja nuorten psykiatri ja psykiatrinen sairaanhoitaja.

  Nainen hymyilee.
  Artikkeli

  Tärkeintä työssäni on, että nuoret aidosti hyötyvät läsnäolostani

  Sami Salmela on työskennellyt reilun vuoden vastuusairaanhoitajana sijaishuollon erityisyksikkö Salorinteellä ja Salorinteen erityisen huolenpidon yksikössä. Mitä kaikkea työ pitää sisällään?
  Artikkeli

  Kesätyöntekijästä lastensuojelun osaajaksi

  Olli Nisula ja Taneli Ronkainen työskentelevät Hoivatien Muhoksen lastensuojeluyksiköissä, Nisula Karhulassa ja Ronkainen Salorinteellä. Nuorten miesten urapolku Hoivatien työntekijäksi on samankaltainen – kumpikin aloitti uransa kesätyöntekijänä.
  Artikkeli

  Jälkihuollossa nuori saatetaan itsenäiseen elämään

  Jälkihuolto on nuoren kanssa hetkessä elämistä, mutta myös tulevaisuuden pohtimista ja haasteiden selvittämistä. Jälkihuollossa nuori saatetaan sijaishuollosta tai avohuollosta itsenäiseen elämään.
  Blogi

  Yhdessä olemisen iso voima

  Pohjolakodin nuokkari lisää yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Yhdessä olemisen voima on iso, ja erityisesti tässä ajassa tarvitaan toisen ihmisen läsnäoloa. ”Tuntuu turvalliselta tulla tänne, täällä on mukava turvallinen ilmapiiri”, nuokkarin kävijät
  Artikkeli

  Moniammatillinen ja välittävä yhteisö nuoren tukena

  Muhoksella sijaitseva Salorinne on sijaishuollon erityisyksikkö haasteellisesti oirehtiville nuorille, jotka tarvitsevat kasvussaan vahvaa ammatillista tukea ja hyötyvät koulukotikoulun erityisosaamisesta.
  Artikkeli

  Moniammatillinen yhteistyö tukee lapsen hoitoa ja kasvatusta

  Hoivatien Muhoksen sijaishuollon erityisyksiköissä haasteellisesti oireileva nuori saa tiivistä huolenpitoa ja kokonaisvaltaista kasvatusta ja kuntoutusta. Kasvatuksesta vastaavan henkilöstön työtä tukee monitieteinen ja moniammatillinen terveydenhuollon