Siirry sisältöön

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Oulu
Kuntoutusohjaaja, tiimivastaava
Jarmo Salonen
Palveluesihenkilö
Sari Okkonen
Tampere
Tiimivastaava, kuntoutusohjaaja
Sari Heino-Hytönen
Palveluesihenkilö
Nina Hämäläinen
Turku
Palveluesimies
Anne Järvenpää
Asiantuntijaohjaaja
Tanja Karhunsaari
Pääkaupunkiseutu
Palveluesihenkilö
Nelli Lamminranta
Lappi
Tiimivastaava
Heli Iivari
Palveluesihenkilö
Niina Pitkäniemi

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

NAinen keltaisessa takissa nojaa seinään turkoosi polkupyörä takanaan.

Yksilöllistä valmennusta

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia omaaville asiakkaille. Se keskittyy elämän- ja arjenhallinnan taitojen vahvistamiseen sekä asiakkaan vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntämiseen. Valmennus on tavoitteellinen prosessi, jossa pyritään ohjaamaan asiakasta saavuttamaan yhdessä laadittuja elämänhallinnan kannalta tärkeitä tavoitteita.

Ratkaisukeskeisessä neuropsykiatrisessa valmennuksessa huomioidaan asiakkaan kyvyt, onnistumiset ja voimavarat, eikä painoteta kyvyttömyyttä, häiriötä tai ongelmia. Tavoitteet johdetaan asiakkaan voimavaroista, vahvuuksista ja onnistumisen kokemuksista. Asiakasta autetaan muokkaamaan tavoitteista niin pieniä ja käytännöllisiä, että hän voi välittömästi alkaa toteuttaa niitä ja nähdä niiden myönteiset seuraukset päivittäisessä arjessaan. Valmennuksen tarkoituksena on käynnistää myönteinen kehä, jossa tarpeeksi pienistä tavoitteista seuraa onnistumisen ja pystyvyysuskon kokemukset, mikä useimmiten luonnollisesti lisää motivaatiota ja toimijuutta omassa arjessa.

Omavalvontasuunnitelma Oulu.

Kenelle
 • Henkilöt, joilla on haasteita toiminnanohjauksessa tai arjen hallinnassa
 •  
  Työskentely
 • Keskustelu, mallintaminen, toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen, läsnäolo, visualisointi, strukturointi, toimivien kommunikointikeinojen löytyminen ja tunnetaitojen opettelu
 •  
  Mitä
 • Tapaamisia useamman kerran viikossa tai muutamia kertoja kuukaudessa ja kaikkea siltä väliltä
 • Valmennus toteutetaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä
 •  
  Missä
 • Pääkaupunkiseutu
 • Turku
 • Tampere
 • Oulu
 • Lappi