Siirry sisältöön
Tuetun asumisen avulla oma koti ja itsenäinen elämä
15.08.2022 | 11:53

Oulun Höyhtyällä sijaitseva tuetun asumisen palvelu auttaa arjessaan tukea tarvitsevia nuoria aikuisia pärjäämään itsenäisesti omassa kodissaan.

Onnistuneet ratkaisut asumisessa ja asumispalvelujen järjestämisessä tukevat arkeensa tukea ja apua tarvitsevien henkilöiden mahdollisimman itsenäisen elämän, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Oma koti, yksilöllinen tuki ja osallistuminen yhteiskuntaan muiden kansalaisten tavoin ovat hyvän elämän peruselementtejä. Hoivatien tuetussa asumisessa toteutuvat kaikki edellä mainitut teesit.

– Jokaisella on oikeus elää omannäköistä ja itsenäistä elämää. Tuettu asuminen on asiakkaan elämän ja arjen tukemista sekä ohjausta hänen tarpeidensa mukaan siten, että hän voi asua itsenäisesti omassa kodissaan, kiteyttää tuetun asumisen ohjaaja Annika Palokangas.

Asumispalvelussa tuetaan asiakkaan oikeutta osallistua ja vaikuttaa tarvitsemiensa palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

– Varmistamme arjen ohjaustyössä, että asiakkaalla on mahdollisuus päättää itse omasta elämästään. Työskentelyn lähtökohta on asiakkaan yksityisyys ja hänen aikataulujensa ja itsenäisyytensä kunnioittaminen.

Tavallisten asioiden voima

Höyhtyän tuetussa asumisessa työskentelee neljä ohjaajaa, jotka auttavat kahdeksaa asiakasta itsenäisessä asumisessa. Asiakkaat ohjautuvat palveluun yleensä vammaispalvelujen tai jälkihuollon kautta. Kaikki palvelun piirissä olevat nuoret aikuiset selviytyvät arjestaan melko itsenäisesti, mutta tarvitsevat eri syistä johtuen tukea arjessaan. Jokaisen arkea rytmittää opiskelu, työ tai työtoiminta.

– Vammaispalvelujen kautta meille tulee asiakkaita, joilla voi olla lievä kehitysvamma tai neuropsykiatrisia haasteita, esimerkiksi autismikirjon henkilöitä. Jälkihuoltonuoret tarvitsevat useasti sijoituksen jälkeen tiivistä tukea asumiseen ja arjen rytmin ylläpitämiseen, Palokangas toteaa.

Ohjaajat työskentelevät arkisin klo 7–21 välisenä aikana ja viikonloppuisin klo 8–21. Ohjaajien toimisto sijaitsee Hanhitiellä samassa talossa asiakkaiden asuntojen kanssa. Asuntoja on Hanhitien lisäksi myös muualla Oulussa. Palveluun kuuluu olennaisesti myös ympärivuorokautinen puhelintuki.

– Jos asiakkaalla tulee akuutti tuen tarve yöaikaan, tuki on aina soiton päässä. Harvoin niitä puheluita yöllä tulee, mutta onhan se hyvä, että ohjaajan apu on saatavilla myös yöaikaan.

Tuetussa asumisessa keskitytään arjen taitojen harjoitteluun: kodinhoitoon, sosiaalisten suhteiden rakentamiseen ja ylläpitämiseen, raha-asioiden hoitamiseen, asiointiin kodin ulkopuolella ja mielekkään vapaa-ajan rakentamiseen. Asiakkaita ohjataan myös opiskelemaan tai työelämään. Työskentelyssä korostuu itsenäinen arjenhallinta ja vastuun ottaminen omasta elämästä.

– Tuki mitoitetaan aina asiakkaan tarpeet ja tavoitteet huomioiden ja ne suunnitellaan yhdessä hänen kanssaan. Osa tarvitsee apua tai ohjausta parikin kertaa päivässä ja osa pärjää vähemmällä tuella. Tarvittaessa olemme mukana aamuherätyksissä tai kaverina laittamassa ruokaa. Saattelemme aamulla kouluun, jos on uusi koulupaikka ja jännittää miten sinne mennään. Keskustelutuokioita on paljon, etenkin, jos joku asia hiertää tai vaivaa mieltä.

Ryhmätoiminnoilla rakennetaan vahvaa asiakkaiden yhteisöllisyyttä. Useamman kerran viikossa ohjaajien toimistolla kahvitellaan ja pelataan lautapelejä porukalla. Sunnuntaiaamuisin on tarjolla yhteinen aamupuuro.

– Vaikka asiakkaat ovat hyvinkin erilaisia persoonia, tulevat he todella hyvin toimeen keskenään. Meillä on täällä tosi rento ja kiva tunnelma. 

Vaikuttavaa työtä

Hoivatien henkilöstöstä löytyy paljon erityisosaamista, jota hyödynnetään aktiivisesti talon sisällä asiakkaiden tarpeiden mukaan.

– Esimerkiksi Muhoksen tehostetun palveluasumisen yksiköistämme seksuaaliterapeutti tai neuropsykiatrinen valmentaja vierailevat säännöllisesti asiakkaidemme apuna. Me ohjaajatkin saamme heidän osaamisestaan työkaluja omaan arkeemme. Omasta tiimistämme löytyy mm. dialogisen ohjauksen sekä mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaamista, Palokangas kertoo.

Palokangas on työskennellyt Höyhtyän tukiasuntotoiminnassa reilut kaksi vuotta eli toiminnan käynnistämisestä alkaen. Työn kivijalka on luottamuksellinen suhde ja yhteistyö asiakkaiden kanssa. Työtä tehdään kannustavassa työporukassa, joka miettii yhdessä mahdollisia ratkaisuja arjen asioihin ja pulmatilanteisiin.

Palkitsevaa on nähdä, kuinka asiakkaiden kanssa tehty työ saa aikaan merkityksellisiä muutoksia ja tuen tarvetta voidaan vähentää.

– Edistymistä näkee joka päivä, isoja ja pieniä. On ihan huippua huomata, kun asiakas oppii uusia asioita ja saa itseluottamusta, etenkin, kun hän huomaa selviävänsä asioista, jotka ovat olleet aiemmin hankalia.

Moni asiakas on jatkanut tuetusta asumisesta joko täysin itsenäiseen asumiseen tai vähemmän tuettuun asumiseen.

– Sehän se tämän homman punainen lanka onkin, että asiakas saa sellaisia valmiuksia ja taitoja, joiden avulla hän pärjää tulevaisuudessa itsenäisemmin tai jopa kokonaan ilman tukea. Meidän työntekijöiden tavoite on tehdä itsemme tarpeettomaksi. Ilahduttavan monesti se toteutuukin.

  • Tuetussa asumisessa mahdollistetaan asiakkaan itsenäinen elämä omassa kodissa riittävän avun turvin.
  • Tuki räätälöidään yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja ohjaustarve määritellään yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan kotikunnan sekä asiakkaan läheisten kanssa.
  • Hoivatiellä on tuettua asumista Oulussa, Muhoksella, Tampereella, Turussa, pääkaupunkiseudulla ja Rovaniemellä
  • Asunnot yksiöitä ja kaksioita. Avustamme tarvittaessa asunnon hankinnassa.