Siirry sisältöön
Kotirannassa eletään asukkaidensa näköistä elämää
23.05.2023 | 11:34

Kotiranta on Muhoksella sijaitseva 15-paikkainen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö ympärivuorokautista tukea ja ohjausta tarvitseville kehitysvammaisille aikuisille ja ikääntyville henkilöille. Kotiranta jakaantuu kahteen asumisryhmään: Laine ja Lempi, joissa molemmissa on seitsemän asuntoa. Laineessa asuvat asukkaat tarvitsevat tiivistä ohjausta ja apua monien päivittäisten asioiden hoitamiseen. Lempi tarjoaa mahdollisuudet opetella itsenäisempää elämää, asukkaiden henkilökohtaisten tavoitteiden kautta.

– Ohjaamme ja avustamme asukkaitamme päivittäisissä toiminnoissa, kommunikoinnissa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä omien valintojen tekemisessä. Toiminnassamme mietimme jatkuvasti asukkaidemme tarpeita. Ohjaustapojen ja resurssien tulee vastata sitä, mitä kukin asukas tarvitsee. Sitä kautta asukas itse pääsee vaikuttamaan omaan elämäänsä. Asukkaalla on oikeus määrätä omista asioistaan, Kotirannan palveluvastaava Ulla Lassila kertoo.

Kotirannassa on myös yksiö itsenäistyvälle asukkaalle. Yksiössä pääsee harjoittelemaan entistä omatoimisempaa asumista, jonka tavoite on siirtyminen vähemmän tuetun tai ohjatun asumisen pariin.

Asukkaalle löydetään oikea asumismuoto erilaisten tukitoimien avulla. Työntekijöiden tehtävänä on auttaa asukkaita kohti itsenäisempää elämää, vaikka täytyykin muistaa realiteetit, kuten esimerkiksi asukkaan mahdolliset sairaudet.

– Asumisjärjestelyillä olemme päässeet siihen, että pystymme paremmin ohjaamaan asukkaita omatoimisuuteen ja arjen perusasioiden haltuun ottamiseen. On palkitsevaa nähdä, että työskentelymme tuottaa tulosta ja asukkaiden hyvinvointi ja elämänhallintataidot kehittyvät, Lassila toteaa.

Kotirannan toimintaympäristössä on huomioitu asukkaiden erityisen tuen tarpeet ja arjessa käytössä olevat liikkumisen ja kommunikoinnin apuvälineet sekä aistiyliherkkyydet. Tilat ovat selkeät, esteettömät ja turvalliset.

Aktiivinen ja mahdollisimman normaali arki

Asukkaiden päiviin mahtuu paljon tekemistä jokaisen oman mielenkiinnon ja mahdollisuuksien mukaan. Moni asukas käy työ- ja päivätoiminnassa kilometrin päässä sijaitsevassa Hoivatien toimintakeskus VillaVakassa. Asukkaat käyvät yksilöohjaajan kanssa urheilemassa, retkellä tai leireillä. Normaalia arkea eli pyykkihuoltoa, siivousta ja asioiden hoitamista kuuluu iltoihin ja asumistaitopäiviin. Vapaa-ajantoiminta on usein talosta ulospäin suuntautunutta.

– Asukastyytyväisyyskyselyissä nousee usein esille toive, että käytäisiin ulkona syömässä tai leffassa.

Oman lounaan valmistaminen on myös monelle asukkaalle tärkeää. Asukkaat käyvät säännöllisesti viikonloppureissuja ja lomia kotona ydinperheen luona ja lisäksi monella asukkaalla on henkilökohtainen vapaa-ajan avustaja 10–30 tuntia kuukaudessa. Avustajan kanssa käydään esimerkiksi konserteissa, kirkossa tai vaikka lomalla kylpylässä, Lassila kertoo.

Hoivatien vammaispalvelujen henkilöstö kouluttautuu ja päivittää osaamistaan säännöllisesti. Erityisesti korostuvat osallisuuteen, itsemääräämisoikeuteen ja kommunikointiin liittyvät koulutukset.

– Hyvän ohjaajan ominaisuuksia ovat pitkäjänteisyys ja rauhallisuus sekä se, että hän on aidosti läsnä asukkaan kanssa. Turvallisuus on aina etusijalla, mutta on ohjaajan ammattitaitoa oppia tuntemaan asukas ja arvioida tilanteita sen mukaan. Kommunikoinnin merkitystä ei voi korostaa liikaa, sillä asukkailla voi esiintyä itseä, toisia henkilöitä tai ympäristöä vahingoittavaa käyttäytymistä esimerkiksi silloin, jos asukas kokee, ettei hän tule ymmärretyksi, painottaa Lassila.

Kotirannan asukkailla on erilaisia diagnooseja liittyen esimerkiksi autismikirjoon ja ohjaajan on tiedettävä, mitä perusasioita erilaisiin kehitysvammoihin liittyy. Tällöin ohjaaja ymmärtää myös asukkaiden käytöksen syitä.

– Ammattitaitoa on se, että ei tehdä asukkaan puolesta. Asukasta aktivoidaan ja motivoidaan tekemään asioita, jotta taidot eivät lähde taantumaan. Lisäksi muistetaan koko ajan inhimillisyys ja turvallisuus. Aina on mahdollisuus miettiä uusia ja erilaisia ratkaisuja, jotta asukkaidemme arki on mukavaa, Lassila pohtii.