Siirry sisältöön
Jälkihuollossa nuori saatetaan itsenäiseen elämään
10.06.2024 | 09:14

Kun nuori itsenäistyy ja siirtyy jälkihuoltoon, on elämäntilanne nuorelle täysin uusi. Nuorella ei välttämättä ole aikuista lähiverkostoa, johon turvautua itsenäisen elämän kynnyksellä. Vain harva lapsuuden kodistakaan lähtevä nuori on heti valmis täysin itsenäisesti vastaamaan kaikesta omassa elämässään. Kun nuori itsenäistyy sijaishuollosta, riittävä tuki on erityisen tärkeää.

– Jälkihuollon ohjaus on nuoren kokonaisvaltaista tukemista. Se räätälöidään yksilöllisesti jokaisen nuoren tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Ohjaajan tehtävänä on olla kartanlukija ja turva, palveluesimies Anne Järvenpää Hoivatien Avopalveluista sanoo.

Jälkihuollon tarkoituksena on tukea lapsen tai nuoren kotiutumista sijaishuollosta tai auttaa aikuistuvaa nuorta saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäisen elämän aloittamiselle. 

Käytännössä nuorta tuetaan mm. raha-asioiden ja muiden asioiden hoitamisessa, kuljetaan rinnalla ja pohditaan arjen asioita.  Jos nuori muuttaa opiskelun tai työn perässä uudelle paikkakunnalle, jälkihuollon ohjaajan kanssa voi esimerkiksi tutustua uuteen kaupunkiin, sen palveluihin ja harrastusmahdollisuuksiin.

– Asiakastyössä käytetään myös toiminnallisia menetelmiä ja ne valikoituvat yksilöllisesti jokaisen nuoren toiveiden mukaan. Toiminnallisia menetelmiä voivat olla esimerkiksi valokuvaus, erilaiset liikuntamuodot, piirtäminen tai maalaaminen, luonnossa liikkuminen ja ruuanlaitto.

Nuorten kommenteissa korostuu puhuminen, asioiden purkaminen ja luottamuksellinen suhde ohjaajan kanssa.

– On kiva, kun on aikuinen, joka katsoo perään, eräs nuori totesi.

Nuorta tavataan hänen itsensä toivomassa ympäristössä joustavasti ja tarvittaessa vaikka useamman kerran viikossa. Tapaamisten välillä saa myös puhelimitse tukea ja apua.

– Nuoren toiveita ja omaa tapaa elää kunnioitetaan, ja häntä tuetaan muuttuvissa elämäntilanteissa ja siinä, että hän löytäisi itselleen sopivan ja omannäköisen arjen, Järvenpää sanoo.

Avopalveluiden kautta on myös mahdollista hankkia palvelun piirin tulevalle nuorelle tukiasunto. Itsenäistyvällä nuorella on myös mahdollisuus tuetumpiin asumismuotoihin kuten asumisvalmennukseen. Siinä yhdistyy kaksi arjen hallinnan edistämisen kannalta tärkeää elementtiä: oma asunto ja lähellä olevan työntekijän tuki ja ohjaus.

Hoivatien jälkihuolto on kohdistettu 16–23-vuotiaille nuorille, jotka ovat lastensuojelun tarpeessa tai syrjäytymisvaarassa. Nuoret voivat siirtyä jälkihuoltoon lastensuojelulaitoksista, perhekodeista tai omasta kodistaan.

Pystymme reagoimaan kiireellisiin palvelupyyntöihin esimerkiksi nuoren muuttaessa uudelle paikkakunnalle opiskelemaan.