Siirry sisältöön
Jokaiselle on suunnitelma
06.02.2024 | 13:43

Maria Joona toimii Hoivatien työelämäpalveluiden liiketoiminta-alueen palvelupäällikkönä. Työelämäpalvelut kattavat ammatillisen kuntoutuksen, työhönvalmennuksen, uraohjauksen sekä työnantajille suunnatun rekrytoinnin tuen, joista Joona on vastuussa. Työelämäpalveluiden toiminnan keskiössä on asiakkaan henkilökohtaisen tilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen. Asiakkaan työllistyminen ei ole ainoa tavoite, vaan ajatuksena on ottaa huomioon työttömyyden taustalla vaikuttavat tekijät.  

Jos keskitymme pelkkään työllistymiseen ja sivuutamme muut haasteet, asiakkaan tavoite ei välttämättä täyty. Ensin on saatava perusta kuntoon, jonka jälkeen voidaan siirtyä työnhakuun, Joona kertoo. 

Jokaisen asiakkaan polku on yksilöllinen ja valmennus on räätälöity vastaamaan jokaisen henkilökohtaisia tavoitteita.  

Joskus asiakkaan tilanne on yksinkertaisesti sellainen, että työelämään siirtyminen ei ole vielä ajankohtaista. Mottona toimii ”lähemmäs työelämää”, sillä työllistyminen voi tapahtua myös myöhemmin yleisen elämäntilanteen kohentuessa. Tällöin on tärkeää selvitellä ensin rauhassa esimerkiksi osaamisen kehittämistä, talousasioita ja muita tukipalveluita, joilla luodaan kannatteleva pohja työelämään siirtymiselle.  

Asiakkaan ja valmentajan välisen tiiviin yhteistyön tavoitteena on luottamuksellisen ja turvallisen suhteen rakentaminen. Työelämäpalveluiden keskeinen arvo on kulkea asiakkaan rinnalla koko matkan ajan. Valmentajan kanssa voidaan tavata asiakkaan omassa toimintaympäristössä tai toimistolla. Tavoitteena on tukea asiakkaan omaa toimijuutta lisäten näin asiakkaan kyvykkyyttä hoitaa omia asioitaan. Jokaiselle on suunnitelma, joka selkeytyy matkan aikana. 

Panostamme siihen, että valmentajillamme on mahdollisuus keskittyä jokaiseen asiakkaaseen yksilöllisesti. Käytämme aikaa asiakkaan toimintakyvyn, kokonaistilanteen sekä vahvuuksien ja osaamisen kartoittamiseen.  

Valmentaja on tarvittaessa mukana koko työllistymisprosessissa. Valmentajan tehtävänä on tukea asiakkaan ohella myös työnantajaa työllistymisen eri vaiheissa. Työelämäpalveluiden asiakkaiden työllistymisluvut ovat korkeat.  

Me näemme kaikissa tilanteissa mahdollisuuksia. Asiakkaiden positiiviset kokemukset eivät liity ainoastaan työllistymiseen, sillä palvelu auttaa asiakasta saavuttamaan myös muunlaisia positiivisia elämänmuutoksia. 

Moniammatillinen tiimi tukena 

Hoivatien työelämäpalvelujen toiminta ponkaistiin käyntiin vuonna 2020. Aiemmin samansuuntaisia palveluita tarjottiin Nuorten Ystävät ry:n, Hoivatien toisen omistajan, taholta.  

Kun aloitimme vuonna 2020 meillä oli kaksi työntekijää eikä yhtäkään palvelua. Pian aloittamisen jälkeen meillä starttasi ensimmäinen työnohjauspalvelu, josta kaikki sitten lähti. Palveluita on tullut pikkuhiljaa lisää, ja nyt meillä on jo 34 työntekijää.  

Kaikki Hoivatien työelämäpalvelujen valmentajat ovat VOIMAKEHÄ-lisenssivalmentajia. Menetelmä perustuu positiiviseen johtamiseen, ja työskentelyssä tarkastellaan ihmisen luontaisia vahvuuksia. Koulutukseltaan henkilökunta on moniammatillista, ja osaamista löytyy laajalta skaalalta sosiaalialan työntekijöistä kasvatusalan ja terveysalan ammattilaisiin. Joona on koulutukseltaan sosionomi YAMK ja suuntautumisenaan kuntoutus. Lisäksi hän on käynyt useita täydennyskoulutuksia, kuten lähiesimiestyön ammattitutkinnon sekä hyvinvointijohtamisen, sosiaalityön ja hallintotieteen opintoja. Joona on ammatillinen opettaja ja työkykykoordinaattori sekä positiivisen johtamisen asiantuntija ja VOIMAKEHÄ-lisenssivalmentaja.  

Meillä Hoivatiellä panostetaan kouluttautumiseen. Työntekijämme käyvät erinäisiä täydennyskoulutuksia ja heidän osaamistaan vahvistetaan aktiivisesti. 

Hoivatien omistajien, Nuorten Ystävät ry:n ja Oulun Diakonissalaitoksen, yleishyödyllinen arvopohja heijastuu luonnollisesti myös työelämäpalveluiden toimintaa. Omistajayhteisöt ovat yhteiskunnallisia toimijoita, joilla on halu tehdä hyvää ja auttaa heikommassa asemassa olevia.  

On tärkeää päästä tekemään työtä, jonka tietää kantavan pitkälle niin yksilö- kuin yhteiskunnankin tasolla. Kokonaiskuvaa tarkastellessa työmme auttaa myös hyvinvointialueita ja yrityksiä. 

Työntekijämme ovat äärimmäisen sitoutuneita niin omaan asiakaskuntaansa kuin taustalla vaikuttavaan organisaatioon. He ovat asiantuntijoita isolla A:lla.