Siirry sisältöön
Toimintatuokiot vammaispalveluissa tutustuttavat työelämään
24.10.2023 | 11:09

OSAO:n Muhoksen yksikön lähihoitajaopiskelijat ovat järjestäneet parin vuoden ajan Hoivatien vammaispalveluiden yksiköissä toimintatuokioita. Tuokiot ovat osa laajempaa yhteistyötä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa esimerkiksi harjoittelujaksot opiskelijoille ja työntekijöiden saatavuus yksiköihin.

Esimerkiksi tehostetun palveluasumisen yksikkö Niittytuvan asukkaille opiskelijat ovat järjestäneet ulkojumppaa ja makkaranpaistoa, toimintakeskus VillaVakassa on pidetty musisointihetkiä.

– Opiskelijat ovat lähestyneet toimintatuokioita projektioppimisen näkökulmasta. Tavoitteena on harjoitella ammatillista vuorovaikutusta sekä toiminnallisten tuokioiden suunnittelua ja järjestämistä aidoissa työympäristöissä. Kaikki ryhmässä ovat aikuisopiskelijoita ja osalla on myös kokemusta vammaistyöstä, OSAO:n lähihoitajayksikön tuntiopettaja Liisa Kursula kertoo.

Hoivatien palveluvastaavat pitävät tärkeänä, että opiskelijat saavat kokemusta vammaispalveluiden asiakkaiden kohtaamisesta, mutta tuokiot ovat tärkeitä myös yksiköiden asukkaille.

– Asukkaamme hyötyvät siitä, että päivään tulee erilaista sisältöä, ja he saavat kokemuksia vieraiden ihmisten kanssa toimimisesta, Niittytuvan palveluvastaava Marjo Kukka-Nykyri sanoo.

Uudet tilanteet ja ulos meneminen voivat olla vammaispalveluiden asukkaille haasteellisia, mutta Niittytuvan ulkoiluhetki koettiin mukavaksi ja rennoksi. Asukkailla voi olla kehitysvamman lisäksi mielenterveyden sairaus tai haaste, mikä hankaloittaa ulosmenoa. Tuokiota käsiteltiin tarkasti asukaspalaverissa viikkoa ennen tapahtumaa. Lisäksi asiasta keskusteltiin vielä edellisenä päivänä. Tilannetta helpotti se, että tutut ohjaajat osallistuivat myös tuokioon.

– Halusimme matalankynnyksen tekemistä ja tuokion nimenomaan ulos, koska tiesimme, että makkaran paistamisella saadaan porukka innostumaan liikkeelle, Kukka-Nykyri naurahtaa.

Työ- ja päivätoiminnassa asiakkaat ovat tottuneet ryhmissä toimimiseen ja siihen, että ryhmän toiminta saattaa muuttua nopeasti. Näin ollen toimintatuokioon osallistuminen ei vaatinut ennakkovalmistelua niin paljon. Opiskelijoiden kanssa toteutettava toiminta on koettu tärkeäksi ja mukavaksi, ja siitä toivotaankin tulevan säännöllistä.

– Meidän porukka on hyvin vastaanottavaista, ja he tykkäävät, kun on erilaista tekemistä. Toimintatuokiot ovat matalan kynnyksen toimintaa sekä opiskelijoille että asiakkaille. Haluamme, että opiskelijat saavat lisää rohkeutta tulla meille tutustumaan tai vaikka harjoitteluun, koska asiakkaamme ovat erityisiä ihmisiä yksilöllisine tarpeineen ja jokainen päivä heidän kanssaan on erilainen. Ilman tutustumista ei pääse tulemaan tunnetta, onko tämä oma juttu vai ei, palveluvastaava Katri Hyvärinen VillaVakan työ- ja päivätoiminnasta sanoo.

Opiskelijat vastaavat aina itse toimintatuokioiden suunnittelusta, tavoitteista, toteutuksesta ja arvioinneista. Tavoitteena on harjoitella ammatillista kohtaamista sekä työyhteisön että asiakkaiden kanssa aidossa työelämäympäristössä.

– Teemme nämä pienryhmissä, jolloin opiskelijaryhmä antaa varmuutta kaikkien tekemiseen ja jokainen opiskelija saa osallistua omien vahvuuksiensa kautta, Kursula sanoo.

Opiskelijoiden kokemukset tuokioiden jälkeen ovat olleet positiivisia. Niiden on koettu antavan paljon; tuokioissa huomioidaan arjen pienten asioiden merkitys ja yhteisöllisyys, joka tuokioissa syntyy.

– Opiskelijat kohtaavat asiakkaat ja asukkaat arvostavasti, havainnoivat erilaisia tapoja kommunikoida, näkevät erilaisia keinoja tukea erilaisten asukkaiden osallisuutta ja tekevät havaintoja musiikin mahtavasta voimasta osallisuuden edistämisessä, Kursula toteaa.

Niittytuvan ja VillaVakan palveluvastaavat haluavat kannustaa opiskelijoita tulemaan tutustumaan vammaispalveluihin, mutta myös hakemaan harjoitteluihin ja kesätöihin.

– Meiltä löytyy paikkoja ja mielellään ottaisimme harjoitteluun, sijaisiksi ja töihin opiskelijoita. Meille voi hakea alkuvaiheenkin opiskelijat, Kukka-Nykyri vinkkaa.