Siirry sisältöön

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Karhula
Pohjolantie 175
91500 Muhos
Palveluvastaava
Kati Heikkinen
Karhula Kontio
Karhula Otso

Vaativan sijaishuollon yksikkö Karhula

Valkoinen talo, jossa punainen katto ja kuisti.

Kasvatuksellista arkea

Karhula on vaativan sijaishuollon yksikkö lapsille, jotka tarvitsevat vahvaa ammatillista tukea kasvussaan. Yksikkömme on jaettu kahteen pieneen asuinyksikköön (4+3), joissa on oma henkilöstö. Pystymme huomioimaan kasvatuksessa ja huolenpidossa jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet.

Kasvatuksellinen arkemme tähtää lapsen toimintakyvyn tukemiseen, omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä sosiaalisten taitojen kehittymiseen.

Lapsi voi vaikuttaa oman arkensa sisältöihin ja harrastuksiinsa. Tuemme lasta osallisuudessa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä.

Kuntoutumisen tukena toimii yksikön henkilökunnan lisäksi terveydenhuollon tiimi, johon kuuluu psykiatrinen sairaanhoitaja, yleislääketieteen/lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja psykologi.

Omavalvontasuunnitelma.
Hyvää kohtelua koskeva suunnitelma.

Kenelle
 • 12–17-vuotiaille lapsille
 • 7 asiakaspaikkaa kahdessa asuinyksikössä (4+3)
 • Asuinyksiköissä oma henkilöstö
 •  
  Työskentely
 • Omaohjaajatyöskentely
 • Tiivis koulunkäynnin tuki
 • Arjen taitojen vahvistaminen
 • Toiminnallisuus
 • Erilaiset ryhmätoiminnat (mm. kulttuuri, seksuaalikasvatus)
 • Yhteisöpalaverit
 • Vahvuuksiin keskittyvä ja lähimmäiset osallistava työote
 •  
  Erityisosaaminen
 • Päihde- ja mielenterveystyö
 • AVEKKI-toimintatapamalli
 • ART, yksilö ja ryhmäohjaus
 • Dialoginen ohjaus
 • Lapset puheeksi -menetelmä
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 •  
  Henkilöstö
 • Palveluvastaava
 • 2 tiimivastaavaa
 • Vastuusairaanhoitaja
 • 13 ohjaajaa
 • Tiivistä tukea

  Jokaisella lapsella on nimetty omaohjaaja, jonka keskeisin tehtävä on luottamus- ja kiintymissuhteen rakentaminen lapseen sijoituksen aikana. Lapsi ja omaohjaaja työskentelevät yhdessä lapsen omien vahvuuksien ja voimavarojen löytämisessä ja kasvua hidastavien haasteiden parissa. Yhdessä tekemällä harjoitellaan sosiaalisia taitoja ja autetaan lasta löytämään uusia mielenkiinnon kohteita.

  Lapsella on mahdollisuus aloittaa itsenäistymistaitojen harjoittelu pihapiirissä sijaitsevassa itsenäistymisasunnossa ja tarvittaessa siirtyä jälkihuoltopalvelun piiriin. Hoivatien jälkihuollon toimipisteet sijaitsevat Oulussa, Muhoksella, pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Rovaniemellä (Lappi).

  Lapsen läheisten vierailuja varten Karhulassa on vierasasunto.

  Nainen katsoo eteenpäin ja hymyilee.

  Oma peruskoulu

  Oppivelvollisuusikäiset lapset käyvät koulua pihapiirissä sijaitsevassa Pohjolan koulussa. Koulu järjestää perusopetusta sekä tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA).

  Koululla on oma oppilaanohjaaja, joka vastaa jatko-opintojen suunnittelusta yhdessä nuoren kanssa.

  Tiivis yhteistyö lähialueen (Muhos-Oulu) ammatillisten oppilaitosten ja erityisammattioppilaitosten kanssa luo vankan pohjan jatko-opintomahdollisuuksille perusopetuksen jälkeen.

  Kaksi aikuista ja nuori istuu portailla. Nuori hymyilee.
  Artikkeli

  Omaohjaaja tukee sijaishuollon yksikössä asuvan lapsen arkea

  Hoivatien lastensuojelun yksiköissä jokaisella lapsella on nimetty omaohjaaja, jonka keskeisin tehtävä on luottamus- ja kiintymissuhteen rakentaminen lapseen sijoituksen aikana.
  Artikkeli

  Jälkihuollossa nuori saatetaan itsenäiseen elämään

  Jälkihuolto on nuoren kanssa hetkessä elämistä, mutta myös tulevaisuuden pohtimista ja haasteiden selvittämistä. Jälkihuollossa nuori saatetaan sijaishuollosta tai avohuollosta itsenäiseen elämään.
  Artikkeli

  Moniammatillinen yhteistyö tukee lapsen hoitoa ja kasvatusta

  Hoivatien Muhoksen sijaishuollon erityisyksiköissä haasteellisesti oireileva nuori saa tiivistä huolenpitoa ja kokonaisvaltaista kasvatusta ja kuntoutusta. Kasvatuksesta vastaavan henkilöstön työtä tukee monitieteinen ja moniammatillinen terveydenhuollon
  Blogi

  Yhdessä olemisen iso voima

  Muhoksen sijaishuollon erityisyksiköiden ja Pohjolan koulun nuokkari lisää yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Yhdessä olemisen voima on iso, ja erityisesti tässä ajassa tarvitaan toisen ihmisen läsnäoloa.
  Artikkeli

  Kesätyöntekijästä lastensuojelun osaajaksi

  Olli Nisula ja Taneli Ronkainen työskentelevät Hoivatien Muhoksen lastensuojeluyksiköissä, Nisula Karhulassa ja Ronkainen Salorinteellä. Nuorten miesten urapolku Hoivatien työntekijäksi on samankaltainen – kumpikin aloitti uransa kesätyöntekijänä.
  Artikkeli

  Laaja-alainen opetus valmistelee työelämään

  Kaarlo Laakkonen on opiskellut Diakissa sosionomi (AMK), diakoniatyö -tutkinnon. Hän työskentelee tiimivastaavana Karhulan sijaishuollon erityisyksikössä Muhoksella.