Siirry sisältöön

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Karhula
Pohjolantie 175
91500 Muhos
Palveluvastaava
Kati Heikkinen
Karhula Kontio
Karhula Otso

Vaativan sijaishuollon yksikkö Karhula

Valkoinen talo, jossa punainen katto ja kuisti.

Kasvatuksellista arkea

Karhula on vaativan sijaishuollon yksikkö nuorille, jotka tarvitsevat vahvaa ammatillista tukea kasvussaan. Yksikkö on jaettu kahteen asuinyksikköön, joissa on oma henkilöstö. Pystymme huomioimaan kasvatuksessa jokaisen nuoren yksilölliset tarpeet.

Kasvatuksellinen arki tähtää nuoren toimintakyvyn ja omatoimisuuden lisäämiseen, omien tunteiden tunnistamiseen ja hallintaan sekä sosiaalisten taitojen kehittymiseen.

Nuori voi vaikuttaa oman arkensa sisältöihin ja harrastuksiinsa. Nuorta tuetaan osallisuudessa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä.

Omavalvontasuunnitelma.
Hyvää kohtelua koskeva suunnitelma.

Kenelle
 • 12–17-vuotiaille nuorille
 • 7 asiakaspaikkaa kahdessa asuinyksikössä (4+3)
 • Asuinyksiköissä oma henkilöstö
 •  
  Työskentely
 • Omaohjaajatyöskentely
 • Tiivis koulunkäynnin tuki
 • Yhteisöpalaverit
 • Arjen taitojen vahvistaminen
 •  
  Osaaminen
 • AVEKKI ja ART
 • Päihde- ja mielenterveystyö
 • Dialoginen ohjaus
 •  
  Henkilöstö
 • Palveluvastaava
 • 2 tiimivastaavaa
 • Vastuusairaanhoitaja
 • 13 ohjaajaa
 • Tiivistä tukea

  Nuori ja omaohjaaja työskentelevät yhdessä nuoren omien vahvuuksien ja voimavarojen löytämisessä ja kasvua hidastavien haasteiden parissa. Yhdessä tekemällä harjoitellaan sosiaalisia taitoja ja autetaan nuorta löytämään uusia mielenkiinnon kohteita.

  Nuorella on mahdollisuus aloittaa arjenhallintavastuun opettelu tukiasunnossa ja tarvittaessa siirtyä jälkihuoltopalvelun piiriin. Hoivatien jälkihuollon toimipisteet sijaitsevat Oulussa, Muhoksella, pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Rovaniemellä (Lappi).

  Kuntoutumisen tukena toimii yksikön henkilökunnan lisäksi terveydenhuollon tiimi, johon kuuluu psykiatrinen sairaanhoitaja, yleislääketieteen/lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja psykologi.


  Nainen katsoo eteenpäin ja hymyilee.

  Oma peruskoulu

  Oppivelvollisuusikäiset lapset käyvät koulua pihapiirissä sijaitsevassa Pohjolan koulussa. Koulu järjestää perusopetusta sekä perusopetuksen lisäopetusta.

  Koululla on oma oppilaanohjaaja, joka vastaa jatko-opintojen suunnittelusta yhdessä nuoren kanssa.

  Tiivis yhteistyö lähialueen (Muhos-Oulu) ammatillisten oppilaitosten ja erityisammattioppilaitosten kanssa luo vankan pohjan jatko-opintomahdollisuuksille perusopetuksen jälkeen.

  Kaksi aikuista ja nuori istuu portailla. Nuori hymyilee.
  Artikkeli

  Kesätyöntekijästä lastensuojelun osaajaksi

  Olli Nisula ja Taneli Ronkainen työskentelevät Hoivatien Muhoksen lastensuojeluyksiköissä, Nisula Karhulassa ja Ronkainen Salorinteellä. Nuorten miesten urapolku Hoivatien työntekijäksi on samankaltainen – kumpikin aloitti uransa kesätyöntekijänä.
  Artikkeli

  Jälkihuollossa nuori saatetaan itsenäiseen elämään

  Jälkihuolto on nuoren kanssa hetkessä elämistä, mutta myös tulevaisuuden pohtimista ja haasteiden selvittämistä. Jälkihuollossa nuori saatetaan sijaishuollosta tai avohuollosta itsenäiseen elämään.
  Blogi

  Yhdessä olemisen iso voima

  Pohjolakodin nuokkari lisää yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Yhdessä olemisen voima on iso, ja erityisesti tässä ajassa tarvitaan toisen ihmisen läsnäoloa. ”Tuntuu turvalliselta tulla tänne, täällä on mukava turvallinen ilmapiiri”, nuokkarin kävijät
  Artikkeli

  Laaja-alainen opetus valmistelee työelämään

  Kaarlo Laakkonen on opiskellut Diakissa sosionomi (AMK), diakoniatyö -tutkinnon. Hän työskentelee tiimivastaavana Karhulan sijaishuollon erityisyksikössä Muhoksella.
  Artikkeli

  Moniammatillinen yhteistyö tukee lapsen hoitoa ja kasvatusta

  Hoivatien Muhoksen sijaishuollon erityisyksiköissä haasteellisesti oireileva nuori saa tiivistä huolenpitoa ja kokonaisvaltaista kasvatusta ja kuntoutusta. Kasvatuksesta vastaavan henkilöstön työtä tukee monitieteinen ja moniammatillinen terveydenhuollon