Siirry sisältöön
Nuotti-valmennuksessa rakennetaan nuoren kanssa polkuja kohti opiskelua tai työelämää
06.02.2024 | 14:02

Nuotti-valmennus on Kelan nuorille suunnattua ammatillista kuntoutusta. Palvelu on nuorille helposti saavutettavissa, sillä valmennukseen pääsee ilman lääkärin lähetettä ja sitä voi hakea Kelasta vaikka puhelinsoitolla.

Nuori itse tai hänen lähiverkostoonsa kuuluva voi olla Kelaan yhteydessä tilanteessa, jossa nuori on vailla opiskelupaikkaa tai työtä, opiskelut ovat keskeytymässä, ja nuori kaipaa tukea tulevaisuuden suunnitteluun.

Työskentelyn taustalla on Kelan ammatillisen kuntoutuksen palvelukuvaus, mutta nuori määrittelee itse valmennuksen tavoitteet. Kelan päätöksen jälkeen nuori saa itse valita palveluntuottajan ja valmentajan.

Hoivatien valmentajien työskentelytapaa kuvastaa innostuneisuus, pitkäjänteisyys ja yksilöllinen paneutuminen nuoren tilanteeseen. Nuotti-valmentajilla on monenlaista osaamista kuten neuropsykiatrista osaamista, mielenterveys- ja päihdetyön sekä kriisityön osaamista ja heillä on käytössään erilaisia lähestymistapoja ohjaukseen ja valmennukseen.

Jokainen nuori voi muokata palvelusta sellaisen, että se oikeasti vastaa hänen tarpeisiinsa. Nuoren kanssa istutaan miettimään, mikä häntä hyödyttää eniten. Nuottiin hakeutuakseen ongelmien ei tarvitse olla vielä kärjistyneitä, eikä sitä kannata odottaakaan. Yhtä arvokas tavoite kuin opinnot tai työ on se, että nuori saa elämäänsä positiivisia kokemuksia, jotka osaltaan vahvistavat nuoren pystyvyyden tunnetta. Se on ensimmäinen askel siihen suuntaan, että opinnot tai työ voivat tulevaisuudessa olla mahdollisia.

Nuotti-valmennus on rinnalla kulkemista ja nuoren oman toimijuuden tukemista

Nuotti-valmennusta toteutetaan toimistolla, nuoren kotona ja nuoren valitsemissa hänelle tarkoituksenmukaisissa toimintaympäristöissä. Valmennuksen aikana nuorta tuetaan mielekkääseen tekemiseen kodin ulkopuolella ja siihen, että nuori saisi uudenlaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia elämäänsä.

Valmennukseen kuuluu 20 tuntia valmennusta viiden kuukauden jakson aikana. Joskus viisi kuukautta riittää siihen, että nuori saa asioitaan järjestykseen ja pystyy viemään ammatillisia tavoitteita eteenpäin. Joskus on tarpeen hakea uutta kautta.

Jos haasteet nuoren elämässä ovat syntyneet pitkällä aikavälillä, muutos voi olla hidasta. Jatkokausi vahvistaa mahdollisuuden siihen, että nuori pystyy itse jatkamaan verkoston tuella valmennuksen jälkeen.

Työskentelyn keskiössä on usein nuoren kokonaistilanne ja mielen hyvinvointi

Valmentaja on tukena käytännön asioissa ja arjen strukturoinnissa. Valmennuksessa nostetaan esille nuoren vahvuuksia ja voimavaroja erilaisten työskentelymenetelmien ja keskustelun avulla. 

Ammatillisen kuntoutuksen näkökulmasta on merkityksellistä, että sujuvan arjen lisäksi valmennuksen aikana nuoren työelämävalmiudet vahvistuvat, hän saa tukea ammatinvalintaan, opiskeluvaihtoehtoihin selvittämiseen sekä työnhakuun. Yhdessä rakennetaan polkuja kohti opiskelua ja työelämää.

Iso osa Nuotti-valmennusta on verkostotyö. Mikäli nuorella on jo olemassa asiakassuhde sosiaali-, päihde- tai mielenterveyspalveluihin tai opiskelupaikka jossakin oppilaitoksessa, valmentajan tehtävä on tukea nuorta osana verkostoa. Jos nuori on ilman tarvitsemiaan palveluja, ryhdytään kasaamaan tarvittavaa verkostoa nuoren ympärille, jotta hän saisi riittävää tukea.

Valmennuksen tarkoituksena on nuoren tilanteen kehittyminen ja se, että Nuotin aikana tehty suunnitelma kantaa kohti seuraavia tavoitteita nuoren elämässä. Valmennuksessa on tärkeää tarkastella ja tehdä näkyväksi toimijuuden esteitä sekä toistuvia toimintamalleja. Yhteisen työskentelyn avulla voidaan tehdä näkyväksi positiiviset muutokset nuoren elämässä.

  • NUOTTI-valmennuksessa 16–29-vuotias nuori saa itselleen henkilökohtaisen valmentajan, joka tapaa nuorta ja tarvittaessa nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia nuoren omassa arkiympäristössä. Valmentaja ja nuori pitävät yhteyttä myös tapaamisten välissä.
  • Nuori tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi ottaa yhteyttä Kelaan, jossa asia ohjataan kuntoutuksen asiantuntijalle.
  • Kesto 20 h 5 kk aikana
  • Hoivatiellä on 17 Nuotti-valmentajaa Pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa
  • Hoivatien valmentajiin pääsee tarkemmin tutustumaan Hoivatien nettisivuilla.