Siirry sisältöön

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Jokirinne
Roantie 6 B
95410 Tornio
Vastaava perhekotityöntekijä
Marjut Nenonen
Perhekotityöntekijä
Pasi Nenonen
Perhekodin ohjaajat

Perusyksikkö Jokirinne

Vaaleansininen talo, jossa valkoinen kuisti.

Yhteisöllistä arkea

Jokirinne on kodinomainen ammatillinen perhekoti, jossa hoito ja kasvatus perustuvat ennakoitavaan ja säännölliseen arkeen. Jatkuvasti saatavilla ja läsnä olevat turvalliset aikuiset tarjoavat lapsille ja nuorille tasapainoisen kasvuympäristön.

Työskentelymme painopiste on lapsen sosiaalinen kuntoutus ja arkielämän hallinta. Tavoitteena on, että lapset pääsevät mahdollisimman pian palaamaan takaisin kotiin.

Omavalvontasuunnitelma Perhekoti Jokirinne

Kenelle
 • 0–17-vuotiaille lapsille ja nuorille
 • 6 asiakaspaikkaa
 •  
  Työskentely
 • Omaohjaajatyöskentely
 • Osallisuus
 • Toiminnallisuus ja harrastukset
 • Tiivis yhteistyö perheiden kanssa
 •  
  Yhteisöllisyys
 • Yhteisöpalaverit
 • Lasten toiveet ja tarpeet
 • Yhteinen vapaa-aika
 •  
  Henkilöstö
 • Kokenut ja moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuollon tiimi
 • Kasvatus

  Arjessa vahvistetaan lasten ja nuorten toimintakykyä, omatoimisuutta, omien tunteiden tunnistamista ja hallintaa sekä sosiaalisia taitoja. Arjen hallinnan taitoja harjoitellaan yksilöllisen päivä- ja viikko-ohjelman avulla. Lapset saavat myös tiivistä tukea koulunkäyntiin.

  Työskentelyn lähtökohtana on luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentaminen lapsen ja aikuisen välille. Nuori ja omaohjaajat työskentelevät yhdessä, jotta nuori löytää omia vahvuuksiaan ja arjen taidot vahvistuvat. Perheiden kanssa tehtävällä tiiviillä yhteistyöllä vahvistetaan lapsen suhteita läheisiinsä ja sitoutetaan perhe yhteisiin tavoitteisiin.

  Työskentelymenetelminä käytetään:

  • aggressionhallinnan ryhmätoiminta (ART ja Family ART)
  • AVEKKI-toimintatapamalli
  • menetelmällinen perhetyö (THL/Lapset puheeksi)
  Nainen istuu keittiön pöydän ääressä kahden nuoren kanssa.
  Artikkeli

  Jälkihuollossa nuori saatetaan itsenäiseen elämään

  Jälkihuolto on nuoren kanssa hetkessä elämistä, mutta myös tulevaisuuden pohtimista ja haasteiden selvittämistä. Jälkihuollossa nuori saatetaan sijaishuollosta tai avohuollosta itsenäiseen elämään.
  Blogi

  Vaikuttavaa päihdekuntoutusta sijoitetuille nuorille

  Hoivatiellä ollaan kehittämässä päihdekuntoutusmallia, jotta sijoitetut nuoret saisivat asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa päihdekuntoutusta.
  Artikkeli

  Perhekoti Jokirinteen valttina pysyvät aikuiset ja kodinomaisuus

  Marjut ja Pasi Nenonen ovat olleet yli 25 vuotta perhekotivanhempina Jokirinteellä Torniossa. He ovat tarjonneet perhekotiin sijoitetuille lapsille pysyvät aikuiset ja vakaan, turvallisen arjen.