Siirry sisältöön

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Polokka
Vedentie 19
91500 Muhos
Palveluvastaava
Minna-Riikka Miettinen

Polokka-perhekuntoutus

Isä lukee kirjaa lapselle. Lapsi on isän ja äidin sylissä.

Lasten kasvun turvaaminen

Perhekuntoutuksemme muuttuu ympärivuorokautiseksi vuoden 2024 alussa.

Ympärivuorokautinen Polokka-perhekuntoutus Muhoksella on lasta suojaavaa kuntoutusta lapsiperheille, joissa vanhempien kyky toimia vanhempana on heikentynyt päihteiden käytön, kriisin, arjen hallinnan ongelmien tai psyykkisen sairastamisen vuoksi. Kuntoutamme myös päihteitä käyttäviä raskaana olevia äitejä sekä tarjoamme ympärivuorokautista perhekuntoutusta vauvaperheille. Vauvaperhekuntoutukseen voi tulla jo raskausaikana.

Perhekuntoutuksen tavoitteena on:

 • lasten kasvuolosuhteiden turvaaminen ja perheen yhdessä pysyminen
 • vanhempien tukeminen ja ohjaus vanhemmuudessa sekä perheen voimavarojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen
 • päihteettömyyteen tukeminen
 • lapset saavat kuntoutuksen aikana korjaavia kokemuksia, kun perheet viettävät tiiviisti aikaa yhdessä
Kenelle
 • Lapsiperheille
 • Lasta odottaville äideille
 • 5 perheasuntoa: 2–4 h, keittiö ja sauna
 •  
  Mitä
 • Vauvaperhekuntoutus
 • Päihdeperhekuntoutus
 • Perhekuntoutus
 •  
  Työskentely
 • Dialoginen ja reflektiivinen työote
 • Moniammatillinen vertais- ja verkostotyö
 • Yksilö-, ryhmä- ja parikeskustelut
 • Erilaiset perhetehtävät
 • Arjen taitojen harjoittelu
 •  
  Kokenut henkilöstö
 • Palveluvastaava, perhekuntoutusohjaajat, sairaanhoitaja, perheterapeutti, päihdetyöntekijä, psykiatri ja tarvittaessa psykologi sekä Hoivatien asiantuntijat esim. sosiaalityöntekijä ja nepsy-valmentajat
 • Vahvaa päihdetyön osaamista
 • Osaamista työskennellä kaksoisdiagnoosiasiakkaiden kanssa
 • Pysyvä muutos rakennetaan yhdessä

  Kokenut ja moniammatillinen henkilöstömme auttaa perhettä rakentamaan pysyviä muutoksia arkeen dialogisella ja reflektiivisellä työotteella. Perhekuntoutusohjaajamme on koulutukseltaan sosionomeja, sairaanhoitajia ja lähihoitajia.

  Työskentelyssä keskitytään lapsen edun toteutumiseen ja vanhemmuuden taitojen vahvistamiseen. Vanhempia tuetaan kiintymyssuhteen luomisessa lapseen sekä vahvistetaan ymmärrystä vuorovaikutuksen merkityksestä lapsen kehitykselle. Intensiivinen muutostyöskentely, osallisuus ja vahva tuki arjen rutiineihin ovat keskeisiä kuntoutuksen lähtökohtia. Työskentelyä ohjaa perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa sovitut tavoitteet. Kuntoutuksen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä perheen läheisten ja asiakkaan viranomaisverkoston kanssa.

  Mies ja kaksi naista polvistuneena koiran vierellä.

  Kokonaisvaltaista kuntoutusta

  Perhekuntoutus on kokonaisvaltaista ja prosessinomaista kuntoutusta, joka koskettaa jokaista perheenjäsentä. Kuntoutuksessa käytetään osallistavia, tavoitteellisia ja muutokseen tähtääviä työskentelymuotoja. Lasten tilanteen arvioinnissa ja kuntoutuksessa huomioidaan heidän ikänsä ja kehitystasonsa.

  Perhekuntoutukseen osallistuvat perheet asuvat kuntoutuksen ajan Muhoksella rivitaloissa, joissa on jokaiselle perheelle oma tilava ja viihtyisä asunto.

  Alle kouluikäisille lapsille on monipuolista ohjattua yksilö- ja ryhmätoimintaa. Kouluikäiset lapset käyvät koulua joko kotikouluissaan (Oulusta, Muhokselta tai muilta lähialueilta tulevat) tai Polokan omissa opetusryhmissä Muhoksella Nuorten Ystävien koulussa tai Pohjolan koulussa.

   

  Äiti ja kolme lasta piirtämässä.
  Artikkeli

  Päihdetyöntekijä ja ammatillinen vertaisohjaaja auttaa kuntoutumisen tielle

  Tärkeä painopiste kuntoutuksessa on tunnetyöskentely eli tunnetilojen tunnistaminen, niiden kohtaaminen ja niiden kanssa eläminen ilman päihteitä.
  Artikkeli

  Ympyrä on sulkeutunut

  Mari Paldanius aloitti helmikuun 2024 alussa Muhoksella sijaitsevassa Polokka-perhekuntoutuksessa yöohjaajana.Paldaniuksen päätyminen Polokan työntekijäksi on erityislaatuinen tarina, sillä hänen ensikosketuksensa palveluun tapahtui asiakkaan näkökulmasta
  Artikkeli

  Polokassa vain perheellä on väliä

  Polokka-perhekuntoutus on lasta suojaavaa kuntoutusta lapsiperheille, joissa vanhempien kyky toimia vanhempana on heikentynyt.