Siirry sisältöön

Hoivatie ja Lapin AMK kumppanuuden aikakauteen

01.03.2024 | klo 09:26

Hoivatie on ammattikorkeakoulun kumppani pitkältä ajalta. Yhteistyöstä tulee kuitenkin systemaattisempaa ja tavoitteellisempaa juuri solmitun kumppanuussopimuksen myötä. 

Hoivatien missio on hyvin lähellä Lapin ammattikorkeakoulun Osallisuus- ja toimintakyky -ryhmän tarkoitusta: parantaa ihmisen toimintakykyä ja osallisuutta omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Kun talojen strategisetkin intressit ovat samansuuntaisia, oli luontevaa käynnistää keskustelu sopimuskumppanuuteen siirtymisestä. 

Yhteistyö on aiemmin merkinnyt sosionomiopiskelijoiden tekemiä opinnäytetöitä ja harjoitteluja Hoivatien toimipaikoissa Pohjois-Suomessa. Kolmivuotisen kumppanuussopimuksen myötä lähdetään näiden lisäksi hakemaan uusia yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja yhteistyötapoja. Painopiste tulee olemaan vastuullisuusosaamisessa ja asiantuntijatiedon jakamisessa laajemminkin. Yhteistyömahdollisuudet etäohjaukseen liittyvien digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä tulevat myös tutkittaviksi.

Kumppanuussopimuksen allekirjoitustilaisuus järjestettiin 22.2.2024. Kolmivuotisen sopimuksen allekirjoittivat toimitusjohtaja Tiina Haanpää ja rehtori Riitta Rissanen.

Yhteistyötä koordinoivat HRD-asiantuntija Krista Merikanto Hoivatieltä ja osaamispäällikkö Heidi Pyyny Lapin ammattikorkeakoululta.

Hoivatie ja Lapin AMK kumppanuuden aikakauteen