Siirry sisältöön

Susanna Kankare

Työelämäasiantuntija
Lastensuojelun ja sosiaalityön kentältä minulla on työkokemusta yli 10 vuoden ajalta. Olen työskennellyt lastensuojelun avohuollon ja perhetyön lisäksi useassa sijaishuoltoyksikössä ohjaajana mm. päihdetyössä sekä itsenäistymisyksikössä. Olen myös toiminut turvapaikanhakijoiden ohjaajana osana kotouttamisprosessia. Koulutukseltani olen Yhteisöpedagogi sekä olen käynyt alan koulutuksia mm. päihdetyöhön, kriisi- ja arviointityöhön ja sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan liittyen. Lisäksi minulla on kaupallinen koulutus.

Työssäni olen vuosien varrella vastannut uusien työntekijöiden rekrytoinnista sekä työhön perehdyttämisestä. Esimiestyöskentelyn lisäksi työssäni pääpaino on ollut avo- ja perhepalvelutoiminnan ja uusien palveluiden kehittäminen, asiakkuuksien ja yhteistyöverkostojen kehittäminen ja ylläpitäminen, markkinointi, tuloksen varmistaminen ja seuranta sekä projektinhallinta.

Olen tottunut tekemään tiivistä yhteistyötä niin asiakkaiden kuin eri verkosto- ja tukikontaktienkin kanssa ottaen huomioon jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet.

Vahvan yrittäjätaustani johdosta toimin tällä hetkellä työelämäasiantuntijana luoden ja innovoiden uusia työllistymismahdollisuuksia ja kanavia työnhakijoille.
Susanna Kankare