Siirry sisältöön

Lapsen oikeuksien viikon teemana on lapsen oikeus turvallisuuteen

16.11.2022 | klo 10:28

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 14.–20.11.2022 teemalla lapsen oikeus turvallisuuteen.

Sekä lapsen oikeuksien sopimus että kansallinen lainsäädäntö velvoittavat huolehtimaan siitä, että lasten on turvallista elää ja kasvaa. Lasten ja nuorten turvallisuus muodostuu turvallisesta ympäristöstä, turvallisista ihmissuhteista ja omasta turvallisuuden kokemuksesta.

Kaikkiin näihin voidaan vaikuttaa: turvallisuutta voidaan edistää esimerkiksi lainsäädännöllä, liikennesuunnittelulla, perheitä tukemalla ja syrjinnän vastaisella työllä.

Turvallisuus on lasten ja nuorten hyvinvoinnin perusta, josta huolehtiminen kriisien aikana on erityisen tärkeää. Koronapandemian aiheuttamat epävarmuudet työllisyydessä ja taloudessa ovat heikentäneet perheiden voimavaroja. Hinnat nousevat, eivätkä sosiaaliturva ja palkkataso pysy perässä. Ilmastonmuutos ja Ukrainan sota heijastuvat lasten ajatuksiin tulevaisuudesta.

Vaikka Suomessa lasten ja nuoren turvallisuus on monessa mielessä parantunut viime vuosikymmeninä, myös ongelmia on. Lasten ja nuorten välinen väkivalta on puhuttanut ja nuoret itse ovat nostaneet esille huoltaan kiusaamisesta sekä toiveitaan mielenterveyden tukemisesta. Kouluterveyskyselyn (2021) perusteella erityisesti tyttöjen kokemukset seksuaalisesta häirinnästä ovat lisääntyneet merkittävästi.

Lapsen näkemysten kunnioittaminen ja lasten ja nuorten vakavasti ottaminen on myös itsessään keino suojella heitä: lapsi, joka kokee, että häntä kuullaan arjen pienissä asioissa, ymmärtää, että isoistakin kertominen kannattaa.

Osallistu Lapsen oikeuksien viikkoon somessa tunnisteilla
#MunTurvallisuus #SunTurvallisuus!


#MunTurvallisuus #SunTurvallisuus -kampanja haastaa jokaisen pohtimaan kaikkea sitä, mikä tuo turvaa lapsille, nuorille ja meille itsellemme sekä sitä, miten voimme omalla toiminnallamme luoda turvallisuutta ympärillemme. Oikeus turvallisuuteen koskee meitä kaikkia.

Lisätietoja: lapsenoikeudet.fi

Lapsen oikeuksien viikon teemana on lapsen oikeus turvallisuuteen