Siirry sisältöön

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Palvelupäällikkö
Riitta Rämö
Keskuskeittiö
Erityistyöntekijä
Pilvi Morko
Paikkatiedustelut

Pohjolakoti

Pohjolakodin päärakennus on iso keltainen talo. Etualalla on istutuksia, iso kivi ja puutarhakalusteryhmä.

Vaativaa sijaishuoltoa ja erityisopetusta

Pohjolakoti tarjoaa vaativia sijaishuollon ja erityisopetuksen palveluja lapsille, joiden kuntoutus vaatii vahvaa moniammatillista erityisosaamista kasvatuksessa ja opetuksessa.

Pohjolakodin sijaishuollon erityisyksiköt ovat asiakaspaikoiltaan pieniä. Henkilöstömme pystyy huomioimaan kasvatuksessa jokaisen nuoren yksilölliset tarpeet.

Palvelut:

 • Kolme sijaishuollon erityisyksikköä, joissa yhteensä 20 asiakaspaikkaa
 • Erityisen huolenpidon osasto, kolme asiakaspaikkaa
 • Pohjolan koulu

 

Kenelle
 • 12–17-vuotiaille lapsille ja nuorille
 • 20 asiakaspaikkaa
 •  
  Erityisyksiköt
 • Salorinne, 5 paikkaa
 • Suvanto, 4+4 paikkaa
 • Karhula, 4+3 paikkaa
 • Erityisen huolenpidon osasto, 3 paikkaa
 •  
  Työskentely
 • Omaohjaajuus
 • Osallisuus
 • Asuinyksiköissä oma henkilöstö
 •  
  Osaaminen
 • Vaativa sijaishuolto
 • Erityinen huolenpito
 • Erityisopetus
 • Moniammatillinen terveydenhuollon tiimi
 • Muutos syntyy yhteistyöllä

  Kuntoutuksen ja kasvatuksen tavoitteena on nuoren toimintakyvyn ja omatoimisuuden lisääminen, omien tunteiden tunnistaminen ja hallinta sekä sosiaalisten taitojen kehittyminen.

  Menetelmällisen omaohjaajatyöskentelyn avulla nuoret osallistuvat arkensa sekä kuntoutuksen tavoitteiden ja toteutuksen suunnitteluun.

  Työskentelyssä kiinnitetään erityistä huomiota nuorten osallisuuden toteutumiseen ja että nuori tulee kuulluksi häntä koskevissa asioissa. Yhteistyössä nuorten kanssa on luotu menetelmiä kohtaamiseen ja vuorovaikutussuhteen rakentamiseen.

  Tärkeä osa Pohjolakodin arkea on nuorten vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Vanhempien ja läheisten vierailut ovat toivottuja ja he voivat majoittua Pohjolakodin vierasasunnoissa.

  Nainen katsoo eteenpäin ja hymyilee.

  Oma peruskoulu

  Pohjolakodin yhteydessä toimiva Pohjolan koulu tarjoaa perusopetusta erityistä tukea tarvitseville oppilaille.

  Pienet opetusryhmät, tiivis oppimisen tuki, oppilashuolto ja yhteistyö oppilaan läheisverkoston kanssa tukevat lasten koulunkäynti- ja elämänhallintataitojen kehittymistä.

  Oppilaanohjaus, työharjoittelut ja koulutuskokeilut antavat hyvät valmiudet ammatinvalintaan ja jatko-opintojen aloittamiseen.

  Pohjolan koulu

  Kaksi aikuista ja nuori istuvat portailla. Nuori hymyilee.

  Erityinen huolenpito

  Erityisen huolenpidon osastolla (EHO) on kolme asiakaspaikkaa nuorille, jotka käytöksellään vaarantavat vakavasti oman terveytensä ja kehityksensä.

  Erityisen huolenpidon hoitojakson tavoitteena on lapsen elämäntilanteen vakauttaminen, muutosmotivaation rakentaminen sekä kuntoutukseen sitouttaminen.

  Opetus järjestetään yksikössä erityisopettajan johdolla.

  Lue lisää

  Nainen seisoo tiiliseinää vasten ja katsoo eteenpäin. Kaksi nuorta hänen edessään.

  Terveydenhuollon tiimi

  Kasvatuksesta vastaavan henkilöstön työtä tukee terveydenhuollon moniammatillinen tiimi, johon kuuluu psykologi, psykiatrinen sairaanhoitaja sekä psykiatrian erikoislääkäri.

  Psykiatrisen sairaanhoitajan erityisosaamisena on kiintymyssuhdehäiriöt sekä trauma- ja tietoisuustyöskentely.

  Kasvatushenkilöstö ja opetuksen asiantuntijat tekevät tiivistä yhteistyötä nuorten kuntoutumisen tukena.

  Mies juo kahvia ja kaksi naisya hymyilee taustalla.
  Blogi

  Vaikuttavaa päihdekuntoutusta sijoitetuille nuorille

  Hoivatiellä ollaan kehittämässä päihdekuntoutusmallia, jotta sijoitetut nuoret saisivat asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa päihdekuntoutusta.
  Artikkeli

  Jälkihuollossa nuori saatetaan itsenäiseen elämään

  Jälkihuolto on nuoren kanssa hetkessä elämistä, mutta myös tulevaisuuden pohtimista ja haasteiden selvittämistä. Jälkihuollossa nuori saatetaan sijaishuollosta tai avohuollosta itsenäiseen elämään.
  Artikkeli

  Moniammatillinen ja välittävä yhteisö nuoren tukena

  Muhoksella sijaitseva Salorinne on sijaishuollon erityisyksikkö haasteellisesti oirehtiville nuorille, jotka tarvitsevat kasvussaan vahvaa ammatillista tukea ja hyötyvät koulukotikoulun erityisosaamisesta.
  Artikkeli

  Tärkeintä työssäni on, että nuoret aidosti hyötyvät läsnäolostani

  Sami Salmela on työskennellyt reilun vuoden vastuusairaanhoitajana sijaishuollon erityisyksikkö Salorinteellä ja Salorinteen erityisen huolenpidon yksikössä. Mitä kaikkea työ pitää sisällään?
  Blogi

  Kun näemme riehuvan leijonan, jääkö pieni ujo jänis huomaamatta?

  Pohjolakodilla on pyörinyt Taidekaruselli parisen vuotta yhteistyössä oululaisen kulttuuriosuuskunta Ilmeen kanssa, ja sen toimintaa aiomme jatkaa.
  Blogi

  Yhdessä olemisen iso voima

  Pohjolakodin nuokkari lisää yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Yhdessä olemisen voima on iso, ja erityisesti tässä ajassa tarvitaan toisen ihmisen läsnäoloa. ”Tuntuu turvalliselta tulla tänne, täällä on mukava turvallinen ilmapiiri”, nuokkarin kävijät