Siirry sisältöön

Yhteystiedot

Yhteystiedot
Suvanto
Leppiniementie 155 B
91500 Muhos
Palveluvastaava
Katriina Piippo

Erityisyksikkö Suvanto

Punatiilinen talo, jossa terassi. Terassilla puutarhakalusteet ja kukkia. Etualalla trampoliini.

Vahvaa tukea

Suvanto on sijaishuollon erityisyksikkö haasteellisesti oirehtiville lapsille ja nuorille, jotka hyötyvät tiiviistä sosiaalisen toimintakyvyn tukemisesta ja kuntoutuksesta. Yksikkö on jaettu kahteen asuinyksikköön, joissa on oma henkilöstö. Pystymme huomioimaan kasvatuksessa jokaisen nuoren yksilölliset tarpeet.

Turvallinen ja kuntouttava arki rakentuu koulunkäynnin, omaohjaajatyöskentelyn ja suunnitelmallisen vapaa-ajan perustalle.

Nuoren kuntoutumisen tukena toimii yksikön henkilökunnan lisäksi terveydenhuollon tiimi, johon kuuluu psykiatrinen sairaanhoitaja, yleislääketieteen/lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja psykologi.

 

Suvannon omavalvontasuunnitelma.

Kenelle
 • 10–15-vuotiaille nuorille
 • 8 asiakaspaikkaa kahdessa asuinyksikössä (4+4)
 • Asuinyksiköissä oma henkilöstö
 •  
  Työskentely
 • Omaohjaajatyöskentely
 • Osallisuus ja toiminnallisuus
 • Harrastukset
 • Koulutyön ja itsenäistymisen tukeminen
 •  
  Osaaminen
 • Dialoginen ohjaus, AVEKKI ja ART
 • Päihde- ja mielenterveystyö
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Toimiva lapsi & perhe -menetelmä
 •  
  Henkilöstö
 • Palveluvastaava
 • 2 tiimivastaavaa
 • Vastuusairaanhoitaja
 • 13 ohjaajaa
 • Omaohjaajatyöskentely

  Jokaisella nuorella on nimetty omaohjaaja, jonka keskeisin tehtävä on luottamus- ja kiintymissuhteen rakentaminen nuoreen sijoituksen aikana. Omaohjaajatyöskentelyllä pyritään selättämään nuoren kasvua ja kehitystä jarruttavia haasteita sekä tuetaan arjen taidoissa ja omien vahvuuksien löytämisessä.

  Nuorta autetaan osallisuudessa sekä yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Nuori voi vaikuttaa oman arkensa sisältöihin.

  Nuorella on mahdollisuus aloittaa arjenhallintavastuun opettelu tukiasunnossa ja tarvittaessa siirtyä jälkihuoltopalvelun piiriin. Hoivatien jälkihuollon toimipisteet sijaitsevat Oulussa, Muhoksella, pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella ja Rovaniemellä (Lappi).

  Mies istuu kahden nuoren kanssa keittiössä ja hymyilee.

  Oma peruskoulu

  Oppivelvollisuusikäiset lapset käyvät koulua Nuorten Ystävien Pohjolan koulussa. Koulu järjestää perusopetusta sekä perusopetuksen lisäopetusta.

  Koululla on oma oppilaanohjaaja, joka vastaa jatko-opintojen suunnittelusta yhdessä nuoren kanssa.

  Tiivis yhteistyö lähialueen (Muhos-Oulu) ammatillisten oppilaitosten ja erityisammattioppilaitosten kanssa luo vankan pohjan jatko-opintomahdollisuuksille perusopetuksen jälkeen.

  Kaksi aikuista istuu nuoren kanssa portailla. Nuori hymyilee.
  Artikkeli

  Moniammatillinen yhteistyö tukee lapsen hoitoa ja kasvatusta

  Hoivatien Muhoksen sijaishuollon erityisyksiköissä haasteellisesti oireileva nuori saa tiivistä huolenpitoa ja kokonaisvaltaista kasvatusta ja kuntoutusta. Kasvatuksesta vastaavan henkilöstön työtä tukee monitieteinen ja moniammatillinen terveydenhuollon
  Artikkeli

  Antoisaa, haastavaa, mahtavaa!

  Millaista työ sijaishuollon erityisyksikössä oikeasti on?
  Blogi

  Sijaishuollon arjen askelmerkkejä

  Lastensuojeluyksikön ohjaajan rooli lapsen elämässä on olla turvallinen aikuinen, jolle voi uskoutua, mutta joka toisaalta uskaltaa myös rajata lasta suojellakseen tätä.